Baggeren voor veiligheid recreatievaart

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Overijssel

Vaarwegen krijgen weer noodzakelijke diepte en vaarbreedte met het doel om de veiligheid te verbeteren.

Baggeren voor veiligheid recreatievaart

De gemeente Steenwijkerland, het waterschap Reest en Wieden, de vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel gaan vanaf dit jaar samenwerken op het gebied van baggeren. Het gaat daarbij om zaken als de wijze van aanbesteding van het werk, verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden, bevorderen van de recreatie- en beroepsvaart, hergebruik van baggerspecie en efficiencyvergroting. De samenwerking wordt bezegeld door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk baggeren.

Maatregelen
Met het verwijderen van 135.000 m3 bagger zijn de vaarwegen Steenwijk-Ossenzijl, De Linde en Steenwijkerdiep weer helemaal klaar voor de start van het vaarseizoen in april. Verder laat de provincie Overijssel vier kilometer beschoeiingen vervangen door duurzame opties, zoals natuurvriendelijke oevers en duurzame houtconstructies. Ook 17 fauna-uittredeplaatsen worden vernieuwd. Fauna-uittredeplaatsen zijn hellingen waarover, al dan niet per ongeluk, te water geraakte dieren het water kunnen verlaten. Nieuw is dat enkele fauna-uittredeplaatsen worden gecombineerd met een kluunplaats voor schaatsers.

Efficiency
Eind 2010 is de provincie gestart met het eerste deel van het project ‘Ruimte voor de vaart en natuur' in de Kop van Overijssel. Hoofddoel van het project is om vaargeulen weer op de noodzakelijke diepte en vaarbreedte te krijgen en daarmee de veiligheid van de recreatievaart te verbeteren. Het project, dat loopt tot eind 2012, bestaat uit twee onderdelen; het uitbaggeren van negen vaarwegen (500.000 m3 bagger) en het vervangen van delen van beschoeiingen (25 km) en fauna-uittredeplaatsen.

Vrijdag 11 februari vindt de feestelijke starthandeling plaats van het project ‘Ruimte voor de vaart en natuur' en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie over het project is te vinden op www.overijssel.nl/baggeren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!