Balkenende voorzitter commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Invest in Zeeland

Jan Peter Balkenende wordt voorzitter van de commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland. De commissie gaat een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken.

Balkenende voorzitter commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland

Opdracht

De opdracht van de commissie is:

  • Het maken van een analyse van de kansen en bedreigingen en sterktes en zwakten voor de (sociaal-) economische ontwikkeling van Zeeland in relatie tot haar nabije omgeving op middellange termijn (5-10 jaar). Daarbij wordt gevraagd om eventuele knelpunten specifiek in beeld te brengen en te voorzien van concrete aanbevelingen.
  • Het in kaart brengen van de structuurversterkende instrumenten, overige middelen en initiatieven die het Rijk en de Provincie/regio kunnen inzetten om kansen te benutten en bedreigingen te keren en daaromtrent aanbevelingen te doen.

Commissie

De volledige commissie bestaat uit:

  • prof. dr. Balkenende  - hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig minister-president. 
  • prof. dr. Louise Gunning-Schepers - president-commissaris van de Schiphol Group, kroonlid van de Sociaal Economische Raad en universiteitshoogleraar Gezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam.
  • mr. Jan te Veldhuis - bedrijfskundige en hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • prof. dr. Henk Volberda - President-Commissaris van Zeeland Refinery, lid van de kiesraad en voormalig Tweede Kamerlid.
  • dr. Hans Wijers - president-commissaris bij Heineken, vice-president-commissaris van Shell, voorzitter van het bestuur van Natuurmonumenten, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw, voormalig minister van Economische Zaken en voormalig bestuursvoorzitter van AkzoNobel.

De commissie is in nauw overleg met het Ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen. De instelling van deze commissie vloeit voort uit twee moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de Elektriciteits- en gaswet (splitsing Delta) in de Tweede Kamer.

Advies

Naar verwachting zal de commissie in april 2016 haar adviesrapport opleveren aan minister Henk Kamp en Commissaris van de Koning Han Polman.

Klankbordgroep

Om de commissie te ondersteunen in haar werkzaamheden zal een klankbordgroep worden geformeerd. De commissie kan haar voorstellen en ideeën daar toetsen. Voor deelname in de klankbordgroep zijn betrokkenen vanuit bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap en overheden uitgenodigd. Het Ministerie van Economische Zaken zal namens het Rijk deelnemen aan de klankbordgroep. De Provincie ondersteunt de klankbordgroep.

Campus Zeeland

In de Tweede Kamer is ook uitgesproken dat de plannen rond Campus Zeeland aanknopingspunten biedt voor een impuls aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Campus Zeeland is het advies van de Onderwijs Autoriteit Zeeland voor de versterking van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in Zeeland. De commissie wordt daarom ook gevraagd een relatie te leggen met dat advies.

Meer informatie over Invest in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!