Banenmotor mkb centraal bij EU-top

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Het is mooi dat Europees president Herman van Rompuy tijdens de top in Brussel vandaag de rol van het midden- en kleinbedrijf als banenmotor centraal stelt en omstandigheden wil creëren waarin die motor nog beter kan gaan draaien, vindt MKB-Nederland.

Banenmotor mkb centraal bij EU-top

Van Rompuy wil zich bij de Europese top vanmiddag vooral focussen op economische groei en het scheppen van banen. De aanpak van jeugdwerkloosheid, de gemeenschappelijke markt en steun aan het mkb zijn hoofdpunten op de agenda.
MKB-Nederland is blij dat het belang van het mkb als banenmotor ook in Brussel nu wordt erkend en juicht elke verbetering van het ondernemersklimaat van harte toe.

Van Rompuy redeneert dat als elk Europees mkb-bedrijf een werkloze in dienst zou nemen, er geen werkloosheid meer zou zijn. Europa telt ruwweg 23 miljoen werklozen, maar ook ongeveer 23 miljoen ,mkb-bedrijven. Als de EU voor elk mkb-bedrijf de juiste omstandigheden creëert om gemiddeld één baan te scheppen, kan het gevecht tegen de werkloosheid worden gewonnen, aldus de Europees president.

MKB-Nederland noemt dat streven nobel, maar niet erg realistisch. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in het algemeen en een aantal sectoren in het bijzonder hebben het onder het huidig economisch tij moeilijk en de werkgelegenheid, zo is de verwachting, neemt dit jaar eerder af dan toe. Brussel kan dat tij niet zomaar keren.
Afgaande op de uitspraken van Van Rompuy verwacht de ondernemersorganisatie een mkb-vriendelijk Europees maatregelenpakket.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!