Barneveld presenteert ontwikkelscenario’s Columbiz Park

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

Het college van B&W van Barneveld heeft, op verzoek van de gemeenteraad, drie scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van kantorenlocatie Columbiz Park uitgewerkt.

Barneveld presenteert ontwikkelscenario’s  Columbiz Park

Het college van B&W heeft op dit moment een voorkeur voor een ontwikkeling waarbij kavels, die nu nog niet zijn verkocht, voor andere doeleinden kunnen worden bestemd. De keuze voor dit scenario betekent een maximaal verlies van € 14,25 miljoen, waarvoor al € 3,6 miljoen is gereserveerd. Het college is en blijft van mening dat Columbiz Park een kansrijke locatie is die met auto en openbaar vervoer uitstekend bereikbaar is. De komende periode worden de gesprekken met bij dit proces betrokken partijen voortgezet; daarna wordt meer duidelijk over de verwachte voorziening die moet worden getroffen.

De ontwikkeling van de kantorenlocatie Columbiz Park is vanwege de (gevolgen van de) economische omstandigheden gestagneerd. Het college van B&W besloot daarom – met instemming van de gemeenteraad – om te onderzoeken op welke manier de ontwikkeling kan worden vlotgetrokken. Dit gebeurde onder andere door de inzet van het zogenoemde ontslakkingsteam; een team dat bestaat uit experts op het gebied van de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Eén van de belangrijkste aanbevelingen van dit ontslakkingsteam was en is om de ontwikkelingsmogelijkheden op Columbiz Park flexibeler te maken. Daarvoor is een aangepast bestemmingsplan nodig.

Scenario’s

De gemeenteraad van Barneveld stelde op 8 juli jl. de kaders voor een flexibele bestemming van Columbiz Park vast, zodat de ontwikkeling van de kantorenlocatie toekomstperspectief heeft. Tijdens die raadsvergadering is afgesproken dat het college verschillende ontwikkelscenario’s op een rij zou zetten en zou aangeven welke financiële gevolgen deze scenario’s hebben. De afgelopen periode zijn de scenario’s uitgewerkt en doorgerekend:

Scenario 1A
De oorspronkelijke plannen – de ontwikkeling van een hoogwaardige kantorenlocatie – worden niet gewijzigd, maar de gemeente gaat er in dit scenario vanuit dat de ontwikkeling langer duurt dan oorspronkelijk de bedoeling was (van 2022 naar 2030). Hiervoor is minimaal € 7,1 miljoen nodig, maar dit bedrag kan stijgen vanwege het uitblijven van bedrijvigheid en langdurige rentelasten. Daarnaast heeft dit scenario tot gevolg dat er geen extra werkgelegenheid ontstaat.

Scenario 1B
De al verkochte kavels worden ontwikkeld en de gemeente gaat ervan uit dat de plannen voor de ontwikkeling van een hotelaccommodatie (met 110 kamers, naast het Transferium) doorgang vindt. Voor de overige kavels wordt de bestemming aaangepast, waardoor ook andere ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit scenario betekent een negatief resultaat van € 14,25 miljoen, waarvoor op dit moment € 3,6 miljoen is gereserveerd. Dit scenario kan sneller worden ontwikkeld, waardoor naar verwachting een voorziening van maximaal € 10 miljoen nodig is.

Scenario 2
De al verkochte kavels worden ontwikkeld, maar de resterende kavels worden groen ingericht, waardoor een presentabele situatie ontstaat. De mogelijkheid bestaat om – als er belangstelling is – het groen te veranderen in een ontwikkelbestemming. Hiervoor is naar verwachting € 19,7 miljoen nodig, waarvan als € 3,6 miljoen is gereserveerd.

Het college heeft in een memo aan de gemeenteraad aangegeven dat scenario 1B de meest realistische is, waarbij de verkochte kavels worden ontwikkeld en de resterende gronden een flexibele bestemming krijgen.

Dynamiek

Het college heeft gemerkt dat de raadsvergadering van 8 juli 2014, waarin de gemeenteraad zich positief toonde over een flexibele bestemming van Columbiz Park, een dynamische ontwikkeling in de markt tot stand heeft gebracht. Er zijn en worden gesprekken gevoerd met projectontwikkelaars, er zijn plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van een hotelaccommodatie met 110 kamers en er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Naar verwachting kan de gemeenteraad dat herziene bestemmingsplan derde kwartaal 2015 vaststellen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!