Barnevelds onderzoek naar vervoerspotentie railterminal

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld en de Barneveldse Industriële Kring (BIK) onderzoeken de vervoerspotentie van een eventueel te realiseren Railterminal Harselaar.

Barnevelds onderzoek naar vervoerspotentie railterminal

Vanwege de strategische en logistieke ligging van Barneveld, de beschikbare ruimte en de (eerder onderzochte) technische haalbaarheid, zijn gemeente en BIK het er samen over eens dat het bedrijventerrein Harselaar bij uitstek geschikt is voor de realisering van een railcontainerterminal. Nader onderzoek moet uitwijzen of in Barneveld en de omliggende regio voldoende vervoerspotentie aanwezig is om deze railterminal daadwerkelijk te realiseren.

In 2011 onderzocht Logitech B.V. de technische haalbaarheid van een railterminal op bedrijventerrein Harselaar. De conclusie was dat technisch gezien een railterminal mogelijk is, zowel op het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Driehoek als op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Harselaar-Zuid. De uitkomsten zijn inmiddels ook besproken met ProRail, die heeft aangegeven ook technische mogelijkheden te zien, en de provincie Gelderland.

Nader onderzoek

Voordat aanzienlijke kosten worden gemaakt voor aanvullend technisch onderzoek, vinden gemeente en BIK het gewenst om meer duidelijkheid te krijgen over de behoefte van het (regionale) bedrijfsleven aan de goederenoverslag per spoor en het daarvoor te verkrijgen bestuurlijk draagvlak bij Rijk en provincie. Met een aantal ondernemers is inmiddels gesproken en daaruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van behoefte. De omvang daarvan en de hardheid van de vraag moet, vanwege een bestuurlijke lobby en investeringsopzet, beter in beeld worden gebracht, vinden gemeente en BIK.

De gemeente Barneveld enerzijds en enkele leden van de Barneveldse Industriële Kring die actief zijn op het gebied van transport en logistiek anderzijds hebben daarom besloten ieder € 10.000,- bij te dragen aan nader onderzoek om de vervoersomvang van containers per spoor beter in beeld te brengen. Het bureau onderzoekt bij tien bedrijven in de regio wat het vervoersbeslag is en welk deel daarvan minstens zo goed per spoor kan worden gedaan.

Het is de bedoeling dat het onderzoek na de zomervakantie wordt uitgevoerd, zodat de resultaten dit najaar beschikbaar zijn. De resultaten worden gebruikt voor overleg met het Rijk en de provincie Gelderland om de railterminal op de investeringsagenda te krijgen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!