Bedrijfskavels voor wonen én werken te koop

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Grave

Vanaf vandaag, dinsdag 8 november 2011, zijn op Bedrijvenpark De Bons in Grave zes bijzondere bedrijfskavels te koop. Het gaat om kavels waarop zowel een bedrijf kan worden gevestigd als een bedrijfswóning.

Bedrijfskavels voor wonen én werken te koop

Ten zuiden van Grave ligt de voormalige Generaal de Bonskazerne. Het terrein ligt in een kleinschalig gebied met agrarische bedrijven en verspreid liggende woningen. Een gedeelte van het terrein is in gebruik als asielzoekerscentrum. Het resterende gedeelte, zo'n 8 ha, is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot bedrijventerrein. Hierbij wordt gerefereerd aan de militaire historie (situering bebouwing en straatnaamgeving) en de natuurwaarden in de omgeving. Het bedrijventerrein is bedoeld voor kleinere lokale bedrijven met een sterke binding met de eigen gemeente. Maar ook bedrijven uit omliggende gemeenten zijn welkom om zich te vestigen op het terrein dat officieel Bedrijvenpark De Bons is genaamd.

Op Bedrijvenpark De Bons liggen tweeëntwintig kavels. Daarvan zijn er nu nog negen te koop, inclusief de zes kavels waarop ook een bedrijfswoning gebouwd mag worden. De overige drie kavels zijn bedoeld voor bedrijven in zowel categorie II als III.

Lees verder >>

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!