Bedrijfsleven Barneveld toont belangstelling voor Jongerenvouchers

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Barneveld

Ondernemers in Barneveld hebben veel belangstelling voor de jongerenvoucher. In december 2013 kregen ondernemers de mogelijkheid om twee vouchers ter waarde van € 6.000,- te activeren.

Bedrijfsleven Barneveld toont belangstelling voor Jongerenvouchers

Een voucher biedt ondernemers de mogelijkheid om – met een bijdrage van gemeenten, werkpleinen en het UWV – jongeren in dienst te nemen. Op dit moment zijn in Barneveld 64 vouchers geactiveerd. De komende periode worden de aanmeldingen getoetst aan de voorwaarden, waarna bekend wordt welke vouchers worden toegewezen.

Goede start

Jonge werknemers nemen nieuwe ontwikkelingen en technieken, innovatieve denkrichtingen en een frisse kijk mee. Voor hen is het van groot belang om ook in lastiger tijden een goede start op de arbeidsmarkt te maken.

Elke werkgever in de gemeente Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen ontving in december twee jongerenvouchers ter waarde van € 6.000,-. De vouchers konden tot en met 17 januari 2014 worden geactiveerd worden via www.jongerenvoucher.nl. In maart wordt naar verwachting de eerste jongerenvoucher aan een ondernemer in Barneveld uitgereikt.

Verminderen van de jeugdwerkloosheid

Gemeenten, werkpleinen, sociale werkbedrijven, UWV en partners werken samen aan de vermindering van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley. Het regionale accountteam legt contact met elke werkgever die zich voor een jongerenvoucher aanmeldt. In een vervolggesprek wordt de match met de jongere(n) begeleid. Na toetsing of de aanmelding aan de voorwaarden voldoet, wordt bekend of de jongerenvoucher definitief wordt toegewezen.

Verheugd

Wethouder G.J. van den Hengel is verheugd over de belangstelling van ondernemers. ,,Wij hebben de afgelopen periode intensief met het bedrijfsleven gesproken over mogelijkheden om samen de jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen. Ik heb gemerkt dat het bedrijfsleven in Barneveld zich van harte inspant om hier een bijdrage aan te leveren. Ik waardeer het zeer dat bedrijven oog hebben voor dit personeelsvraagstuk, juist in een tijd van voorzichtig economisch herstel.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!