Bedrijfsleven en onderwijs maken plannen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

Werkgevers, werknemers, MBO Raad en Colo gaan zich in de Stuurgroep Beroepsonderwijs – Bedrijfsleven inzetten om de kwaliteit in het beroepsonderwijs te verbeteren.

Bedrijfsleven en onderwijs maken plannen

Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, en Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, zullen de Stuurgroep gezamenlijk voorzitten.

In een intentieverklaring zetten werkgevers en andere partijen in op sectorale afspraken.
Op 8 april 2010 heeft de Stuurgroep een Plan van Aanpak 2010 vastgesteld. Deze omvat afspraken over de structuur van het onderwijs, de beroepspraktijkvorming (bpv) en examinering. De Stuurgroep zal zich daarnaast bezighouden met brede beleidsvraagstukken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!