Bedrijfsleven en Oostenlicht maken plannen voor duurzaam praktijkcentrum

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Veluweland.nl

Op dinsdag 21 september komt het college van B&W op het Nuborgh College Oostenlicht om kennis te maken met de plannen voor het opzetten van een duurzaam praktijkcentrum. Met dit initiatief kan Elburg een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen in de wijde regio.

Bedrijfsleven en Oostenlicht maken plannen voor duurzaam praktijkcentrum

De overheid stelt steeds strengere eisen aan duurzaam wonen en werken. De veranderingen van installatietechnieken en bouwmethoden veranderen daardoor zo snel dat bedrijven, leerlingen en leraren achterop dreigen te raken. Het Oostenlicht wil daarom samen met bedrijven uit de regio de kansen voor het bedrijfsleven benutten door een duurzaam praktijkcentrum op te zetten.

Om dit initiatief verder uit te werken is er een werkgroep uit bedrijfsleven en onderwijs samengesteld. Deelnemers aan deze werkgroep zijn de bedrijven: Salverda, HulstFlier, Duratherm, Inclusief Gresbo, Architect F. Anneveld, Calduran Kalkzandsteen en vertegenwoordigers van het Nuborgh College Dhr. Rutterkamp en dhr. Kramer en van de Bouwopleiding Noord-West Veluwe met als vertegenwoordiger dhr. Winkelaar.


Volgens Rutterkamp is de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs onmisbaar en biedt dit veel kansen voor de werkgelegenheid. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk aspecten van duurzaamheid in het centrum onder de aandacht worden gebracht. Bedrijven, zorginstellingen, particulieren, woningbouwcorporaties en gemeentelijke instellingen kunnen zich op deze manier beter oriënteren op nieuwbouw, renovatie of restauratieprojecten. Tijdens het bezoek van het college zal locatiedirecteur Gerard Rutterkamp het college uit de doeken doen wat de aanleiding is van het project. Eva Petra Simon begeleidt dit project en zal het college van B&W een toelichting geven over het belang en de mogelijkheden van het duurzaam praktijkcentrum.


In het onderwijs is er behoefte aan een praktijkcentrum met simulatie van reële praktische situaties ofwel levensechte opdrachten. Afgelopen jaren is gebleken dat leerlingen extra gemotiveerd raken als er gewerkt wordt met zogenaamde levensechte opdrachten. Tijdens het bezoek wordt voorlichting gegeven wat het praktijkcentrum op dit terrein te bieden heeft. Naast gebruik van faciliteiten door het bedrijfsleven kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs maar ook de basisscholen, ROC's en mogelijk ook HBO's uit de regio kennis opdoen in het centrum.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!