Bedrijfsleven mist scherpte in Bestuursakkoord Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW ziet in het nieuwe provinciaal bestuursakkoord een aantal goede maatschappelijke keuzes terug en is tevreden dat er structureel meer geld richting de economie gaat.

Bedrijfsleven mist scherpte in Bestuursakkoord Brabant

Echter als het gaat om de uitwerking hiervan dan ontbreekt de keuze voor een integraal industriebeleid en ontwikkelruimte voor bedrijven. De ambitie van Noord-Brabant om zijn positie als innovatieve, krachtige economische topregio te behouden en uitbouwen, is alleen haalbaar als bedrijven voldoende gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling.

BZW onderschrijft de ambities van de provincie Noord-Brabant op de gebieden innovatie, mobiliteit, veerkrachtige arbeidsmarkt en duurzaamheid maar mist voldoende handreiking richting de Brabantse bedrijven om hen in staat te stellen deze ambities te realiseren.

Geen eenduidig industriebeleid

Zo ontbreekt volgens BZW een uitwerking van een eenduidig industriebeleid, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, grondwater en vergunningverlening. Juist deze fundamentele keuze is volgens de werkgeversvereniging belangrijk om maakbedrijven – die het fundament van de Brabantse economie vormen - in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van groeimogelijkheden voor ondernemingen belangrijk dat regels worden gehandhaafd op basis van functionele eisen en niet op details.

Duurzaamheid is een zaak van de hele maatschappij en dus ook van de ondernemers, maar ook op dit gebied is onduidelijk hoe de provincie de bedrijven concreet ruimte biedt om in Brabant stappen te zetten. Voldoende ontwikkelruimte voor innovatie op het gebied van duurzaamheid en een werkbare Programmatische Aanpak Stikstof voor een betere luchtkwaliteit zijn onontbeerlijk.

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit onderschrijft BZW de prioriteitstelling van de provincie op het gebied van de hoofdwegenstructuur zoals de A58, A67 en knooppunt Hooipolder, en is blij met het gegeven dat de provincie onderkent dat er rond Brainport snel actie nodig is. Minder gelukkig zijn de werkgevers dat de plannen voor de Ruit terzijde zijn geschoven, zonder dat er sprake is van een robuust alternatief. Volgens BZW zijn de problemen zo urgent dat er snel actie geboden is. BZW zal op korte termijn in gesprek gaan met de nieuwe gedeputeerden om het belang van haar eerder aangereikte manifest ‘Ruimte voor ondernemen’ opnieuw onder de aandacht te krijgen.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!