Bedrijfsleven samen met BON op bres voor beter onderwijs

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB

MKB-Nederland, VNO-NCW en Beter Onderwijs Nederland (BON) vinden de maatregelen die de afgelopen maanden zijn aangekondigd om de situatie in het Nederlandse onderwijs te verbeteren niet ver genoeg gaan.

Bedrijfsleven samen met BON op bres voor beter onderwijs

Hoe het wel moet hebben ze vastgelegd in een gezamenlijke verklaring, die zij aanbieden aan minister van Onderwijs mevrouw Van Bijsterveldt.

De organisaties maken zich grote zorgen over de toekomst van het onderwijs. De achteruitgang komt door onvoldoende kwaliteitsbewaking, financiering gericht op het binnenhalen van zoveel mogelijk leerlingen, bureaucratie, onderwaardering van leraren en afnemende kwaliteit van docenten. Ook de leerling is veranderd, maar per saldo nemen kennis en kunde af en is de schooluitval groot.

In het MBO pakken onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven de zaken nu samen aan om kennis en kunde meer centraal te stellen. BON en beide ondernemingsorganisaties vinden dat dit onderwijsbreed moet gebeuren.

Enkele van de aanbevelingen zijn:

•De overheid moet de kwaliteit van de examinering waarborgen;
•Uitval voorkomen door ambachtelijk en handvaardig beroepsonderwijs te versterken;
•Een einde maken aan opleidingen zonder kans op een baan;
•Verschillen in lerarensalarissen (naar kennis, vaardigheden en ervaring);
•Stoppen met de doorgeslagen schaalvergroting;
•Eindverantwoordelijkheid kwaliteit lerarenopleiding naar de overheid.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!