Bedrijfsleven staat massaal achter EU

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

Nederlandse ondernemers staan massaal achter Europa. Liefst 81 procent noemt Europa essentieel voor de welvaart van ons land. Dat is een van de resultaten van Ondernemersstem.nl, de stemwijzer van MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en een aantal brancheorganisaties, die door ruim 13.000 ondernemers is ingevuld.

Bedrijfsleven staat massaal achter EU

Bijna driekwart van de ondernemers is bovendien van mening dat de eurozone moet worden versterkt door een bankenunie met Europees toezicht en sancties.

Veruit het belangrijkste onderwerp voor ondernemers in deze verkiezingstijd is de lastenontwikkeling: meer dan 90 procent is (fel) tegen verhoging van de belastingen voor het bedrijfsleven. Hogere lasten immers zetten een rem op groei en investeringen.
Een ruime meerderheid van 66 procent is voor vergroening van het belastingstelsel, waarbij milieuvervuiling en grondstoffengebruik zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist omlaag gaat.

Bijna 60 procent van de ondernemers vindt dat een nieuw kabinet de WW-duur (nu minimaal 3 en maximaal 38 maanden) moet verkorten.

Bureaucratie

Ondernemers willen ruimte om te doen waar ze goed in zijn, zonder te veel te worden gehinderd door regelgeving en bureaucratie. Bijna 90 procent van de ondernemers vindt dan ook dat er stevige en ambitieuze doelstellingen nodig zijn om de regelbrij tegen te gaan. De overheidsbureaucratie moet worden beperkt door flink te snijden in het aantal overheidslagen, vindt nog eens 88 procent.

Topsectorenbeleid

Het door het demissionaire kabinet-Rutte ingezette topsectorenbeleid scoort goed bij ondernemers. Driekwart vindt dat het innovatiebeleid via de topsectoren én het MKB Innovatiefonds ook onder een nieuw kabinet met kracht moet worden voortgezet.

Over het eigen risico in de zorg is het bedrijfsleven verdeeld: 42 procent is het eens met de stelling dat het eigen risico voor iedereen omhoog zal moeten om de totale zorg te kunnen bepalen, 45 procent is het daarmee oneens.

Via Ondernemersstem.nl hebben de afgelopen twee weken ruim 13.000 ondernemers gereageerd op in totaal vijftien stellingen over voor hen relevante onderwerpen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!