Bedrijfsleven: uitstel Ruit Eindhoven ‘gedraai’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

BZW, verladersorganisatie EVO en TLN begrijpen niet waarom de Tweede Kamer de aanleg van de Ruit Eindhoven op de lange baan heeft geschoven.

Bedrijfsleven: uitstel Ruit Eindhoven ‘gedraai’

Er ligt een financiële toezegging, er is een regionaal bereikbaarheidsakkoord en tal van onderzoeken hebben nut en noodzaak van aanleg van de Ruit aangetoond. Het bedrijfsleven vindt dit politiek en bestuurlijk ‘gedraai’.

Het bedrijfsleven in Brainport heeft grote groeiambities, maar kan die alleen waarmaken door snel te reageren op kansen in binnen- en buitenland. Dat vereist een excellent vestigingsklimaat: een aantrekkelijke leefomgeving, goed onderwijs en een goede bereikbaarheid. De Ruit is daarvoor absoluut nodig, en het geduld van het bedrijfsleven begint op te raken door het voortdurende politieke gesteggel over dit dossier. Alleen indien de motie Hoogland daadwerkelijk en voortvarend wordt opgepakt, kan de schade beperkt blijven.

Dat betekent

  • BZW stelt met instemming vast dat de Tweede Kamer onderkent dat de Brainportregio een belangrijke economische en kennisregio is met een mobiliteitsprobleem.
  • BZW is blij met dat door het Rijk gereserveerde middelen voor capaciteitsuitbreiding van het Brabantse wegennet beschikbaar blijven.
  • De BZW roept de minister van Infrastructuur en Milieu op het door de Tweede Kamer verlangde onderzoek naar aanvullende maatregelen met onmiddellijke ingang uit te voeren.
  • Aanleg van de Oost-Westverbinding moet in de ogen van de BZW alsnog plaatsvinden indien het onderzoek aantoont dat er geen of onvoldoende alternatieven zijn.
  • Uitgangspunt is verder dat dit de reeds ingang gezette voorbereidingen door de provincie Noord-Brabant niet doorkruist, waarbij de niet ter discussie staande maatregelen onverkort door kunnen gaan.

Bestuurlijke consistentie vergt dat de minister en/of de provincie de voorbereidingen aan de hand van het bovenstaande voortvarend oppakken. Een hernieuwde discussie over de uitgangspunten mag daarom niet meer plaatsvinden.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!