Bedrijfsleven vierkant achter Westparallel Plus

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: KvK

Volgens de ondernemers in Zuidoost-Brabant is het nu of nooit voor het aanpakken van de problemen op de N69. Zij staan vierkant achter het plan om een nieuwe weg aan te leggen ten westen van Waalre en Valkenswaard.

Bedrijfsleven vierkant achter Westparallel Plus

Na 30 jaar discussie over de N69 vinden zij dat de voorkeursvariant Westparallel Plus zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst van de Kamer van Koophandel Brabant voor het regionale bedrijfsleven, in de Kattendans in Bergeijk. De ondernemers in de zaal zijn het jarenlange gesteggel over de N69 meer dan zat. ‘Het is een schande dat vrachtwagens door dorpskernen rijden. Het zou dramatisch zijn als de nieuwe weg er niet komt. Een enorme domper voor de regionale economie.’ Onder het motto ‘doorpakken nu’ willen de ondernemers dat er snel een oplossing komt. Hun bedrijven hebben veel last van de slechte bereikbaarheid en doorstroming in het brede gebied Grenscorridor N69 tussen Eindhoven en België. De N69 wordt veel gebruikt voor internationaal en bovenregionaal vracht- en personenverkeer en loopt dwars door Waalre en Valkenswaard heen. De weg is al jaren volledig overbelast. Naast de slechte bereikbaarheid zorgt dit voor leefbaarheidsproblemen in de hele regio zoals ernstige luchtverontreiniging en geluidsoverlast.

Nieuwe aanpak
Het zoeken naar een oplossing is steeds in politieke en maatschappelijke discussies gestrand. Talloze voorstellen en tracé’s haalden het om uiteenlopende redenen niet. Nu is er echter hoop dat het wel lukt. In 2008 werd de N69 door het Rijk overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Dat heeft de weg vrijgemaakt voor een nieuwe aanpak. Voorheen werden belangengroepen pas gehoord nadat een tracévoorstel was uitgewerkt en frustreerden bezwaren het proces. Nu zijn 25 partijen uit alle lagen van bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke en milieuorganisaties vooraf bij het plan betrokken. Via deze zogenaamde Brede Belangen Benadering (BBB) is een totaaloplossing voor het hele gebied ontwikkeld. Dus niet alleen verkeer en infrastructuur, maar een plan dat oog heeft voor alle belangen van bewoners en bedrijven, landbouw, natuur, water en recreatie.

Voorkeursvariant
Westparallel Plus is de naam van de variant die door de samenwerkende partijen als voorkeur naar voren is geschoven. Omdat het plan zijn afronding nadert en in juni als Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 moet worden ondertekend, werden in Bergeijk de regionale ondernemers geïnformeerd. Volgens het plan komt er een nieuwe 2x1-baansweg (80 km/u) tussen de A67 bij Veldhoven en de N69 ten zuiden van Valkenswaard. Hoewel het exacte tracé van de nieuwe weg nog niet vaststaat, is het ruimere zoekgebied al wel gedefinieerd. De ‘Plus’ van het plan zit in de aanvullende maatregelen. Zo wordt de doorstroming op lokale wegen verbeterd, komen er maatregelen voor het weren van sluipverkeer en worden ingrepen gedaan om het fietsverkeer en openbaar vervoer te bevorderen. Onderdeel van het plan is ook een gebiedsimpuls. Dit betekent dat de ruimtelijke kwaliteit in ‘de achtertuin van Brainport’ wordt verbeterd op het gebied van natuur, landschap, landbouw, water en recreatie.

Spannend
Hoewel de ondernemers hun massale steun aan de Westparallel Plus hebben gegeven, is het nog zeker geen gelopen koers. In de Bergeijkse zaal zaten enkele leden van Provinciale Staten die nog willen weten of de voorkeursvariant ook de beste variant is. Enkele aanwezige bewoners uitten hun zorgen of wel voldoende met hun belangen rekening is gehouden. Daarnaast hebben 3 van de 25 partijen nog een voorbehoud gemaakt: de gemeente Veldhoven, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie. Sprekers van onder meer de provincie en de Kamer van Koophandel geven aan dat het streven is om alle partijen te laten ondertekenen. Of dat gaat gebeuren wordt in de komende maanden duidelijk. In de eerste plaats moeten de gemeenteraden van de betrokken gemeenten met het plan instemmen. Daarna gaat het voor akkoord naar Gedeputeerde Staten en vervolgens naar Provinciale Staten. Als de Statenleden instemmen kan het Gebiedsakkoord in juni door alle partijen worden ondertekend. Daarna zijn nog zeker één tot twee jaar nodig om het exacte tracé en de overige maatregelen vast te stellen en de benodigde procedures te doorlopen.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!