Bedrijfsleven wil daadkrachtig en stabiel innovatiebeleid

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Midden Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een daadkrachtig en stabiel innovatiebeleid om Nederland in de top 5 van meest concurrerende landen te krijgen.

Bedrijfsleven wil daadkrachtig en stabiel innovatiebeleid

De werkgeversorganisaties sluiten zich hiermee aan bij de nieuwe agenda van het Innovatieplatform. Volgens het deze week verschenen rapport 'Nederland 2020, terug in de top-5' van het Platform, moet minstens de helft van het overheidsgeld voor innovatie terecht komen bij vijf sectoren: water, hightech, voeding en bloemen, chemie en creatieve industrie.

De plannen van het Innovatieplatform zouden tot een extra groei van 0,5 tot 1 procent per jaar leiden, een extra groei van het bruto binnenlands product van 35 tot 70 mld. euro in 2020. Het innovatiebeleid moet daarvoor de komende jaren gericht zijn op een modern industriebeleid, extra aandacht voor internationale handel en het stimuleren van ondernemerschap. Investeren in innovatie moet gepaard gaan met het versterken van onderwijs en het aantrekken van kennisbedrijven. MKB-Nederland voorzitter Loek Hermans is blij met de aandacht die uitgaat naar meer talent in het beroepsonderwijs.

De wereld beweegt en mkb-bedrijven kunnen daar met innovatie op inspelen. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor daadkracht en urgentie bij de overheid om dit waar te maken. Een stabiele en efficiënte innovatieagenda van de overheid is daarom voor bedrijven van groot belang. Dit bevordert de bereidheid om te investeren in Research & Development in Nederland.

Overheidssubsidies en regelingen moeten daarnaast toegankelijk zijn voor elke ondernemer. Maar wel alleen gestroomlijnd: nu is er vaak teveel overlap en onduidelijkheid in de bestaande regelingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!