Bedrijfsleven wil dat Schultz werk maakt van één omgevingswet

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB Nederland

Er moet één omgevingswet komen voor milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water.

Bedrijfsleven wil dat Schultz werk maakt van één omgevingswet

Loek Hermans en Bernard Wientjes willen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de garantie dat hier nu eindelijk werk van wordt gemaakt. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat dat nog binnen deze kabinetsperiode moet kunnen gebeuren.

Er wordt al jaren gesproken over één omgevingswet. Ondernemers, burgers en overheid hebben nu veel last van lange ingewikkelde procedures en moeilijk toepasbare regels. Eén omgevingswet is de oplossing van dit probleem, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het gaat dan niet om een herziening van het omgevingsrecht, maar om integratie van verschillende wetgeving in één wetsysteem.
De ondernemingsorganisaties willen dat minister Schultz deze belofte nu eindelijk inlost. In een brief wijzen Wientjes en Hermans de minister onder meer op de afspraak in het regeerakkoord dat dit kabinet 'komt met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht'.

MKB-Nederland en VNO-NCW zouden graag zien dat er binnen één jaar een concept omgevingswet ligt inclusief een consistente wetsystematiek. Een groep van deskundigen uit wetenschap en praktijk zou dit moeten doen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan dit dan vervolgens omzetten tot een wetsvoorstel. Volgens de ondernemingsorganisaties zou de noodzakelijke omgevingswet er dan nog deze kabinetsperiode kunnen zijn.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!