Bedrijfslevenbeleid richt zich op negen top sectoren

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Agentschap.NL

Investeren in negen topsectoren en minder regels moet Nederland economisch sterker maken.

Bedrijfslevenbeleid richt zich op negen top sectoren

Ondernemers en onderzoekers aan het stuur voor sterker Nederland
Gericht investeren in negen topsectoren van onze economie. Knelpunten aanpakken die de groei van deze sectoren belemmeren. In totaal 1,5 miljard euro beschikbaar maken voor de versterking van de concurrentiekracht. Ondernemers en onderzoekers samen met de overheid aan het stuur. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuwe bedrijfslevenbeleid die Verhagen bekendmaakte. "Met de nieuwe aanpak krijgen bedrijven de kans om uit te blinken op de wereldmarkt. Zo kan ons land zich onderscheiden, en versterken we onze economie met hoogwaardige banen en duurzame groei."

Topsectoren
Het Kabinet kiest voor negen sectoren waar Nederland door zijn ligging en geschiedenis sterk in is: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie.

In de eerste plaats worden bestuurlijke knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers.

In de tweede plaats wordt over de gehele breedte van de rijksbegroting, inclusief bestaande middelen van het TNO en het NWO, 1,5 miljard euro gericht op de negen topsectoren. Door de keuze van een beperkt aantal sectoren, ontstaan er krachtigere onderzoeksinstellingen, die aantrekkelijker zijn voor wetenschappers en bedrijven uit binnen- en buitenland.

De 1,5 miljard euro wordt in samenspraak met ondernemers en onderzoekers uit de topsectoren geïnvesteerd. Het resultaat zal zijn dat kennis sneller wordt omgezet in vernieuwende producten en diensten.

Belastingvoordeel en durfkapitaal
In plaats van het woud van bestaande subsidieregelingen kunnen alle bedrijven, binnen en buiten de topsectoren, een belastingvoordeel tegemoet zien van circa 500 miljoen euro. Daarvan profiteren vooral kleine, innovatieve bedrijven, die voorheen de weg kwijt raakten in het woud van ingewikkelde regelingen.

Het kabinet gaat meer gebruik maken van durfkapitaal. Er wordt een innovatiefonds ingesteld van enkele honderden miljoenen euro's, waaruit leningen worden versterkt, garanties worden gegeven en participaties worden aangegaan. Dat legt de verantwoordelijkheid voor innovatief ondernemen waar die hoort: bij de ondernemers.

Meer geregeld, minder regels
De regeldruk voor ondernemers gaat fors omlaag: in 2012 een reductie van 10 procent, en na 2012 jaarlijks met 5 procent. Zo vervalt verplichte minimumkapitaal van 18 duizend euro voor het starten van een BV. De heffing voor de Kamers van Koophandel gaat fors omlaag. Bedrijven hoeven nog maar één keer hun gegevens te verstrekken aan de overheid. het loonstrookje wordt sterk vereenvoudigd. Er komt een eind aan onredelijke eisen voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers bij aanbestedingen door de overheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!