Bedrijven bieden arbeidsgehandicapten wel degelijk werkplek

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Zowel mkb-ers als grote bedrijven zetten zich in om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen via werkplekken of werkervaringsplaatsen.

Bedrijven bieden arbeidsgehandicapten wel degelijk werkplek

Dat stellen MKB-Nedertland en VNO-NCW in reactie op het beeld dat FNV Bondgenoten en Abvakabo schetsen in een ‘zwartboek’ dat zij vandaag openbaar maakten. Volgens deze vakbonden zouden 'de meeste bedrijven' geen banen voor deze groep arbeidskrachten kunnen of willen bieden.

De inspanning van werkgevers om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen blijkt uit het toenemende aantal cao-afspraken. Ook starten individuele bedrijven en ondernemersnetwerken diverse (landelijke) projectinitiatieven op dit terrein.

Met de komst van de nieuwe Wet werken naar vermogen (wwnv) staan alle betrokkenen voor de uitdaging om meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW zien kansen in het nieuwe model van de wet, wat zich in de praktijk zal moeten uitwijzen. Wel denken de ondernemersorganisaties dat er een aanlooptijd voor nodig is.

Rompslomp

Om de kansen van jonggehandicapten te vergroten is een goede, niet-bureaucratische uitvoering nodig, met een belangrijke rol voor re-integratiebedrijven, uitzendbureaus en UWV. Werkgevers moeten worden verlost van sores en rompslomp wanneer zij iemand in dienst nemen, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook moeten de risico's voor werkgevers worden beperkt. Dat kan door loondispensatie, jobcoaching, subsidies voor werkplekaanpassingen en een ‘no riskpolis’. ?Ondernemingsorganisaties voelen niets voor quota, streefcijfers of initiatieven voor 'social return'. Die zijn in de praktijk namelijk onwerkbaar. Niet ieder bedrijf en niet iedere sector zal iemand uit de WWNV kunnen plaatsen.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!