‘Bedrijven niet laten betalen voor inspectie’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stopt met het voorbereiden van een voorstel om bedrijven in de zwaarste risicocategorie te laten betalen voor inspecties.

‘Bedrijven niet laten betalen voor inspectie’

Handhaving van wet- en regelgeving is in het algemeen belang en moet dus uit de algemene middelen worden betaald, vinden de ondernemingsorganisaties. Het kabinet moet geen nieuwe bedrijvenbelasting opleggen om de eigen bezuinigingen op het toezicht te compenseren, schrijven zij in een brief aan Asscher.

Verkeerd signaal

De ondernemingsorganisaties wijzen erop dat er net afspraken zijn gemaakt met het kabinet om het toezicht beter, slimmer en efficiënter te maken. Dat kan door samenwerking en betere afstemming tussen toezichthouders. Betalen voor toezicht zou dan een ‘verkeerd signaal’ zijn.

Precedentwerking

De prikkel voor toezichthouders om efficiënt te werken neemt af als de kosten van toezicht niet meer op de overheidsbegroting rusten, maar automatisch door bedrijven worden betaald, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het zou een verkeerd precedent zijn naar andere departementen. Toezichthouders worden zo ook verleid om zich te laten leiden tot financiële motieven.

Eén toezichtorganisatie

Volgens de ondernemingsorganisaties zouden de kosten voor inspecties omlaag kunnen als de drie toezichthouders die zich bezighouden met Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen) als één organisatie gaan werken. Het gaat hierbij om de brandweer, de Inspectie-SZW en de lokale overheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!