Bedrijven willen betere verbinding wetenschaps- en innovatiebeleid

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

Het wetenschaps- en innovatiebeleid in Nederland moet in de nabije toekomst met elkaar verbonden worden via gemeenschappelijke thema's, zoals vergrijzing en vergroening.

Bedrijven willen betere verbinding wetenschaps- en innovatiebeleid

Die dringende oproep doen elf grote ondernemingen aan ministers Kamp, Bussemaker en staatssecretaris Dekker. In Den Haag wordt momenteel gewerkt aan een toekomstvisie op het wetenschapsbestel. Volgens het bedrijfsleven is meer onderlinge samenwerking noodzakelijk.

Samenwerking van wezenlijk belang

Overheidsinvesteringen, wet- en regelgeving en een stimulerend fiscaal klimaat zijn factoren waarmee bedrijven, die een locatie zoeken voor hun Research & Development (R&D) inspanningen, rekening houden. 'Maar onze ervaring is dat vooral de kwaliteit en relevantie van de publieke kennisbasis en de bereidheid tot samenwerking met het bedrijfsleven (groot én klein) van wezenlijk belang zijn bij deze keuze,' schrijven elf chief technology officers (CTO's) van Nederlandse bedrijven aan de politiek.

Gezamenlijke agenda inspireert en verbind

'Om internationaal competitief te blijven is een uitdagende gezamenlijke agenda nodig waarin het wetenschaps- en innovatiebeleid aan elkaar gekoppeld worden,' aldus de elf bedrijven. Hun aanbeveling is: ontwikkel gezamenlijk een onderzoeksagenda waarin maatschappelijke uitdagingen, topsectorenbeleid en wetenschapsagenda bij elkaar komen. 'Zo'n agenda inspireert, versterkt de topsectorenaanpak en verbindt de industrie, wetenschap en overheid nog nauwer met elkaar.'

Andere prikkels formuleren

'Vooral de overheid heeft een belangrijke rol om de juiste randvoorwaarden te creëren voor het formuleren en realiseren van deze toekomstvisie,' stellen de elf ondernemingen, samen goed voor ongeveer de helft van alle private R&D-inspanningen.

Zo moet de overheid andere prikkels formuleren. Dus minder de nadruk leggen op aantallen publicaties in het wetenschapsbeleid en meer aandacht geven aan bèta-techniek en toepassingsgeïnspireerd onderzoek. En verder ook het versterken van de profilering van universiteiten.

Brief van elf bedrijven

De volgende elf ondernemingen hebben de brief aan minister Kamp (Economische Zaken), Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ondertekend: Unilever, ASML, Océ, Philips, KPN, FrieslandCampina, NXP, Shell, Rijk Zwaan, AkzoNobel en DSM.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!