Bedrijveninvesteringszones zijn populair, kabinet moet besluit niet vertragen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) mag zich verheugen in een grote populariteit onder ondernemers. Het sterk gestegen gebruik van dit instrument vorig jaar toont aan dat er veel animo voor is, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de derde voortgangsrapportage die donderdag verscheen. Zij roepen de Tweede Kamer op om de beslissing over het voortbestaan van de experimentenwet BIZ met twee jaar te vervroegen.

Bedrijveninvesteringszones zijn populair, kabinet moet besluit niet vertragen

De tijd die de politiek nodig acht tussen evaluatie en besluitvorming is te lang volgens de ondernemersorganisaties. De evaluatie van de experimentenwet bedrijveninvesteringszones loopt nog tot eind dit jaar. Daardoor is het sinds 1 januari niet meer mogelijk een BIZ op te richten. In 2015 pas moet formeel worden besloten over het voortbestaan van de BIZ.

MKB-Nederland en VNO-NCW zien echter geen reden om nog drie jaar te wachten. Dit kan en moet al in 2013 gebeuren. Beide organisaties zijn mede-initiatiefnemer geweest bij de totstandkoming van deze tijdelijke wet en de jaarlijkse monitoring daarvan. Ondernemers hebben grote behoefte aan de mogelijkheid een BIZ op te richten, zo blijkt uit deze rapportage.

Ondernemersfondsen

De BIZ is een variant van ondernemersfondsen. Daarmee financieren ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting, veiligheid en promotie. Van, voor en door ondernemers is de basis. Afhankelijk van de gekozen fondsvorm, betalen alle ondernemers in de gemeente mee, dan wel ondernemers binnen een afgebakend gebied.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is alleen maar toe te juichen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Gemeenten mogen daarom niet eenzijdig besluiten een ondernemersfonds op te richten, de wens hiervoor moet altijd van ondernemers zelf uitgaan en er moet voldoende draagvlak zijn.

Voorop moet ook staan dat de gemeente haar publieke taken blijft financieren uit eigen algemene middelen. Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor - als verkapte bezuiniging - via het fonds op het bord van ondernemers belanden. MKB-Nederland adviseert ondernemers om bij de oprichting van een BIZ of ander ondernemersfonds samen met het lokaal bestuur een overeenkomst op te stellen waarin staat voor welke publieke taken de gemeente financieel verantwoordelijk is.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!