Bedrijvenpark Metal Valley Drunen kansrijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

De doorontwikkeling van Metal Valley in Drunen tot een bovenregionaal bedrijven- en kenniscluster op het gebied van metaal en engineering is haalbaar en kansrijk.

Bedrijvenpark Metal Valley Drunen kansrijk

Dat blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van de stuurgroep Metal Valley is uitgevoerd. Voorwaarde voor het slagen van zo’n specifiek bedrijvenpark is wel dat de betrokken partijen de ontwikkeling gezamenlijk oppakken en de komende jaren er samen in investeren.

De stuurgroep – bestaande uit de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Heusden, de BOM, werkgeversvereniging BZW en Avans Hogeschool – gaf in het voorjaar opdracht voor het onderzoek. Aanleiding was de aankondiging van het Finse Wärtsilä begin dit jaar om de productie van scheepsschroeven te verhuizen naar China. In het haalbaarheidsonderzoek zijn de mogelijkheden onderzocht om de innovatiekracht van de Brabantse metaal- en machine-industrie te versterken, om zo uiteindelijk de werkgelegenheid in de regio voor de toekomst te behouden en economisch groei te waarborgen. “Meer dan 30 procent van de industriële werkgelegenheid in Brabant is metaal gerelateerd, met een stevige concentratie basismetaalbedrijven in Noordoost Brabant. Traditie en technologie gaan in deze sector hand in hand en vormen tevens de basis voor andere sectoren waar we op inzetten”, aldus Lily Jacobs, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant en lid van de stuurgroep.

 

Ontwikkeling, onderzoek en onderwijs

Centraal in het beoogde bedrijven- en kenniscluster staat samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zo gaan bedrijven elkaars test- en analyseapparatuur gebruiken (facility sharing) en waar mogelijk samen optrekken in onderzoeks- en innovatieprojecten. Ook worden de deuren opengezet voor nieuwkomers die het cluster verder versterken en bovendien passen bij de ambities van het bedrijventerrein Groenewoud I. Op dit moment hebben Wärtsilä, Sapa en LDM, de drie huidige Metal Valley-partners die samen met ondernemersorganisatie FME voor dit doel een stichting hebben opgezet, al volop plannen om te investeren in ontwikkeling, onderzoek en onderwijs. Dat het grootste deel van het te ontwikkelen gebied in handen is van de gemeente Heusden, maakt de kans van slagen nog groter. De gemeente wordt daarbij overigens gesteund door de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB).

 

Open innovatie

Kernbegrip bij de ontwikkeling van Metal Valley is open innovatie, een manier van werken waarbij bedrijven innovatieve ideeën met elkaar uitwisselen om zo tot nieuwe producten en diensten te komen. De unieke gebundelde kennis, vaardigheden en faciliteiten op het gebied van ferro, non ferro, engineering en manufacturing kunnen daarmee uitgroeien tot een relevante hotspot. “Door publieke en private investeringen slim te combineren wordt de aantrekkingskracht van het gebied vergroot en nemen synergie en binding met het gebied sterk toe”, stelt Jan Pelle, directeur van de BOM. “Dit vereist wel een langetermijnvisie en gerichte gronduitgifte.” Volgens het Tilburgse bureau Minase, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, is er voor het gericht doorontwikkelen van dit bedrijvenpark voldoende voedingsbodem.

 

Vliegende start

Behalve dat zich vrijwel wekelijks geïnteresseerde bedrijven in de metaal- en non ferro-industrie melden, zijn er reeds enkele nieuwe bedrijven op Groenewoud 1 gevestigd. “Wij zijn als gemeente zeer verheugd met de succesvolle doorstart van Gieterij Drunen en de keuze van Wärtsilä om hier het Technology & Services Center te gaan bouwen”, aldus Henk Willems, burgemeester van Heusden.

Om de ambities van de samenwerkende partijen verder vorm te geven, wordt momenteel gewerkt aan een masterplan met daarin de specificaties en financieringsvorm voor het bedrijvenpark en de gezamenlijke activiteiten. Ook het verbeteren van de positionering en informatievoorziening ten behoeve van geïnteresseerde partijen staat hoog op de agenda.

Bij de ontwikkeling van Metal Valley werken de gemeente Heusden, BOM, Provincie Noord-Brabant, Stichting Metal Valley, FME / BZW, de 5-sterren regio en Avans Hogeschool nauw samen. Ze investeren tijd en geld en leveren zowel bestuurlijke als operationele inzet.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!