Bedrijventerrein De Beemd wordt beter bereikbaar

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten verlenen in principe medewerking aan de aanleg van een aansluiting op de A348 met een nieuwe op- en afrit ter hoogte van de Rietganssingel. Deze aansluiting zorgt voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein De Beemd nabij het Velperbroekcircuit.

Bedrijventerrein De Beemd wordt beter bereikbaar

Met deze toezegging werkt de gemeente Rheden het plan verder uit en onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om de aansluiting te kunnen realiseren. Hierbij gaat het onder andere om lucht- en geluidmaatregelen. De provincie geeft wel aan dat er voor deze oplossing draagvlak moet bestaan bij de bevolking in de nabijgelegen woonwijk.

Mogelijkheden
Om de bereikbaarheid te verbeteren heeft de gemeente een studie verricht naar de mogelijkheid het bedrijventerrein beter toegankelijk te maken. Uit deze studie lijkt het plan om op de noordbaan van de A348 een op- en afrit aan te leggen de beste oplossing. Hierdoor wordt de afstand die omgereden moet worden korter en kan het verkeer veilig invoegen op de A348. Voorwaarde is wel dat de snelheid tot 70 km per uur wordt teruggebracht. De kosten voor aanleg komen voor rekening van de gemeente.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!