Bedrijventerrein De Terp in Nuland wordt geherstructureerd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De herstructurering van het bedrijventerrein is met de onthulling van het projectbord officieel van start gegaan.

Bedrijventerrein De Terp in Nuland wordt geherstructureerd

Op 31 oktober 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen samen met de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli en Maasdonkse projectwethouder Jeanne Moon-van der Biezen met de onthulling van een projectbord het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de herstructurering bedrijventerrein De Terp Nuland in de gemeente Maasdonk.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De herstructurering vindt plaats in samenwerking met de Brabantse Ontwikkkelings Maatschappij en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen, beide uitvoeringsorganisaties van de provincie Noord-Brabant. In het kader van de Nimby-pilot heeft de provincie Noord-Brabant via de BHB een bedrag van € 2,- mln. aan participatiegelden in de herstructurering beschikbaar gesteld. Door de BHB is dat bedrag verhoogd tot in totaal € 2,5 mln.

Crisis- en herstelwet

Dit project kon versneld tot uitvoering worden gebracht door gebruikmaking van de Crisis- en herstelwet (Chw). In dat kader zijn inmiddels de benodigde gronden verworven, waaronder die van inmiddels twee verplaatste bedrijven (Gebr. Van der Donk, Farmadomo). Eind 2012 zal ook het derde bedrijf (Bowie recycling) haar locatie hebben vrij gemaakt. Het project beoogt om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren, verziet in een nieuwe ontsluitingsstructuur alsook een heruitgifte van een aantal beschikbare kavels.

Nieuwe ontsluitingswegen

Gestart wordt met de aanleg van een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein, waarna ook de aanleg begint van een westelijk daarvan gelegen nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein alsook de ten noorden daarvan geplande nieuwe woningbouwlocatie Pelgrimsche Hoeve.

Naar verwachting worden voor het eind van dit jaar de eerste kavels heruitgegeven waaraan direct een deelname aan het parkmanagement zal worden gekoppeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!