Bedrijventerrein Groot Verlaat in bezit van Keurmerk Veilig Ondernemen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Midden-Nederland

Afgelopen vrijdagmiddag 5 maart vond de uitreiking plaats van het felbegeerde certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B). Wat begon als een moeizaam en stroef proces is vandaag beklonken met de ondertekening van het convenant en uitreiking van het certificaat. Voor de uitreiking waren alle betrokken partijen: Stichting Parkmanagement Steenwijkerland (SPS), gemeente Steenwijkerland, politie, brandweer en MKB Midden aanwezig.

Bedrijventerrein Groot Verlaat in bezit van Keurmerk Veilig Ondernemen

MKB, in de persoon van Bertran Hallink, heeft het hele proces begeleid en zal nu vanaf de zijlijn de ontwikkelingen tot aan hercertificeren over twee jaar volgen. Regiomanager MKB Midden Hans Bakker ook aanwezig, om het certificaat uit te reiken toonde zich zeer verheugd. ‘U heeft ambitie, verenigd in een organisatie als SPS, met een parkmanager zorgt u ervoor dat u gesprekspartner bent van de gemeente.’

Ook wethouder Van der Terp toonde zich enthousiast en wil graag met genoemde partijen zorgen voor een veilig ondernemersklimaat waar het goed ondernemen is. ‘Kwaliteit van een bedrijventerrein bepaalt of een bedrijf zich wil vestigen in de gemeente.’ Het ondernemersklimaat is verbeterd en dat allemaal dankzij de goede samenwerking en de gedrevenheid van een aantal ondernemers op Groot Verlaat. ‘Ik doe een appèl op SPS samen te zorgen voor 1 geluid.’ Het KVO traject, zoals werkgroep voorzitter Geuje Rook ook reeds memoreerde, sluit naadloos aan bij een aantal andere projecten in de gemeente: Samen voor 3 sterren en Vitale bedrijventerreinen. Maar ook het initiatief van SPS om te zorgen voor eenduidige bewegwijzering voor bedrijventerreinen in Steenwijkerland hoort in dit rijtje thuis. De kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen die de afgelopen vier jaar is ingezet moet de komende vier jaar nog verder worden uitgebouwd. ‘Niet teveel uitbreiding middels nieuwe bedrijven, maar voornamelijk door groei van de huidige kleinere bedrijven in Steenwijkerland’ aldus wethouder Van der Terp.

De overhandiging van het certificaat is de kroon op het vele werk dat door genoemde partijen is verricht. Middels het organiseren van bijeenkomsten, om ondernemers te overtuigen van het nut en de noodzaak van het KVO, invullen van een enquête (hoe ervaren ondernemers hun veiligheid op het bedrijventerrein) en een dag- avondschouw op Groot Verlaat werd informatie verzameld om te komen tot een door MKB opgestelde Veiligheidsanalyse. Met behulp van deze analyse is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met daarin een maatregelenmatrix om de geconstateerde problematiek op te lossen of te verminderen. Dit PvA is ter beoordeling gestuurd naar de KIWA die vervolgens een audit heeft gedaan. De KIWA wilde onder andere weten of er voldoende draagvlak is bij de ondernemers, of zij betrokken zijn en of de genoemde maatregelen in het Plan van Aanpak voldoende kansen bieden voor het slagen van dit proces. In geval van Groot Verlaat heeft KIWA 27 januari jongstleden haar goedkeuring uitgesproken.

Nu met het certificaat op zak is het zaak voor de werkgroep KVO, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken partijen, de maatregelen stuk voor stuk uit te voeren. Niet alle maatregelen kunnen in gelijktijdig worden uitgevoerd, maar stapsgewijs en bij voorkeur binnen twee jaar, dan volgt hercertificering.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!