Bedrijventerrein Haven Waalwijk modern en dynamisch maken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

De gemeente Waalwijk, de Brabantse Herstructurerings­maatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. (BHB) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben een Samenwerkings- en participatieovereenkomst ondertekend voor de herstructurering Haven 1 t/m 6.

Bedrijventerrein Haven Waalwijk modern en dynamisch maken

Tegelijkertijd is ook een Samenwerkingsovereenkomst businesscases vernieuwing sluis en ontwikkeling Oostelijke insteekhaven ondertekend. 

Herstructurering Haven 1 t/m 6

Met deze Samenwerkings- en participatieovereenkomst pakken de gemeente Waalwijk, BHB en BOM gezamenlijk verouderde bedrijfskavels en -gebouwen op de bedrijventerreinen Haven 1 t/m 6 aan. Hiervoor is een Masterplan+ opgesteld. Mogelijkheden zijn onderzocht om het bedrijfsleven een beter ondernemersklimaat te bieden door een aantal problemen aan te pakken. Hierbij valt te denken aan: inefficiënt ruimtegebruik, braakliggende terreinen, leegstand en verpaupering. Het Masterplan+ schept een kader om van het bedrijventerrein Haven weer een modern en dynamisch bedrijventerrein te maken door een gezamenlijke aanpak van de geconstateerde verouderingsproblemen en knelpunten. Het Masterplan+ besteedt ruim aandacht aan de gewenste herstructurering van private kavels. Een lokaal herstructureringsfonds wordt opgericht om dit mede mogelijk te maken.

Samen met bedrijfsleven
Het Masterplan+ is door de gemeente en de BOM, in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld De ervaring en ambities van de betrokken ondernemers zijn geïnventariseerd en uitgewerkt in kansen en knelpunten in met name private ruimten op Haven 1 t/m 6.
De geplande projecten voor de openbare ruimte worden gekoppeld aan de meerjarenprogramma’s van de gemeente.

Lokaal Herstructureringsfonds Waalwijk
Voor de uitvoering van het Masterplan + richten partijen het Lokaal Herstructureringsfonds Waalwijk op en leggen in totaal 6 miljoen euro in om te participeren in de herontwikkeling van private kavels.

Samenwerkingsovereenkomst businesscase sluis/Oostelijke insteekhaven
Door het college van Waalwijk zijn, gesteund door de gemeenteraad, 2 varianten gekozen met als doel om de bereikbaarheid over water voor Waalwijk Noord toekomstbestendig te maken.

De “Samenwerkingsovereenkomst businesscases vernieuwing sluis en ontwikkeling Oostelijke insteekhaven” heeft tot doel om de businesscases voor de sluis en de oostelijke insteekhaven op te stellen met diverse betrokken publieke en private partijen. Deze businesscases kennen een uitwerking op het gebied van de civiele techniek, financiële haalbaarheid (incl. een risicoanalyse) en ruimtelijke ordening/planologie. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 30 april 2012.

Op basis van deze businesscases kan de gemeenteraad van Waalwijk in mei volgend jaar een vergelijking maken tussen de 2 varianten en een afgewogen beslissing nemen of en zo ja op welke wijze de havenontwikkeling aangepakt wordt. De volgende partijen zijn betrokken bij deze samenwerking: gemeente Waalwijk, BOM/BHB, Midpoint Brabant, Brabant Intermodal, Zand - en grindhandel Waalwijk, MCA en het Waalwijks Bedrijvenplatform.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!