Bedrijventerreinen in Breda krijgen kwaliteitsimpuls

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Breda

Gemeente Breda start met de realisatie van een nieuwe ontsluiting voor de Krouwelaarhaven en verbreding van het Hekven. Deze ontwikkeling is wenselijk om de ontsluiting voor bedrijven in Emer-Noord te verbeteren.

Bedrijventerreinen in Breda krijgen kwaliteitsimpuls

Daarnaast wordt geïnvesteerd in camerabeveiliging op Hazeldonk, het instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in De Krogten en ondersteuning bij het opzetten van parkmanagement op Emer en de Krogten. Voor deze activiteiten wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 970.208,-. Dit heeft het college besloten ten behoeve van de voortgang van de revitaliseringsprojecten. Op 17 november bespreekt de commissie Economie het voorstel.

Wethouder Bergkamp van Economische Zaken:"Het belangrijkste is dat we de nieuwe ontsluiting van de Krouwelaarhaven in gang kunnen zetten. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor industrie, maintenance en logistieke bedrijven. Er vinden al veel positieve ontwikkelingen plaats. Zo heeft de herkaveling van Stuhlemeijer- en Monolietterrein geleid tot de komst van een aantal nieuwe bedrijven.

Er is en wordt met partijen samengewerkt aan de herontwikkeling van vastgoed, verbetering van de bereikbaarheid en uitstraling van Emer-Noord. Dit zorgt voor meer kwaliteit en waardevaste bedrijventerreinen. De leegstand van het vastgoed in dit gebied is afgenomen van 40% tot ongeveer 17% en de werkgelegenheid is verdubbeld. Een mooi resultaat.”

Verzakelijking parkmanagement bedrijventerreinen Breda

Parkmanagement draagt bij aan een zorgvuldig ruimtegebruik van een bedrijventerrein, verbetert de uitstraling en zorgt voor meer economische herontwikkeling en werkgelegenheid. De aanpak is gericht om bedrijvenverenigingen meer invloed te geven op het beheer van de openbare ruimte, de veiligheid en het vergroten van de betrokkenheid van eigenaren op bedrijventerreinen. De gemeente stimuleert en faciliteert dit proces.

Dit soort projecten zijn inmiddels al gerealiseerd bij Steenakker en Hazeldonk. Op dit moment werkt  de Gemeente Breda samen met de bedrijvenvereniging de Mark van onder andere de bedrijventerreinen Emer-Noord en Hintelaken, aan het verhogen van de organisatiegraad van eigenaren en het verminderen van de leegstand.

Breda herstructureerde de afgelopen jaren samen met Europa, het Rijk, de provincie en BOM al meer dan 100 hectare. Daarmee behoort Breda tot de koplopers in Nederland. Accent lag vooral op verbetering van de openbare ruimte, vastgoedontwikkeling, parkeergelegenheid en betere bereikbaarheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!