Bedrijventerreinen in Noord-Veluwe interessanter door aangepaste criteria

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

Op 11 juli hebben acht Noord-Veluwse gemeenten een gewijzigde versie van het Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe ondertekend. Met dit convenant heeft de regio meer te bieden voor bedrijven die zich hier willen vestigen.

Bedrijventerreinen in Noord-Veluwe interessanter door aangepaste criteria

De gemeenten gaan ook meer samen optrekken door informatie uit te wisselen en zaken af te stemmen. De Noord-Veluwe positioneert zich met het bedrijventerrein Lorentz III en bedrijvenpark H2O als dé vestigingsplaats voor bedrijven van buiten de regio. De verruiming van de criteria versterkt de regionale economie en daarmee samenhangend de groei van de werkgelegenheid in de regio.

Het convenant bestaat uit afspraken tussen de regiogemeenten over de vestiging van bedrijven op nieuwe bedrijfskavels en hebben betrekking op binding, kavelgrootte en milieucategorie. Burgemeester Hoogendoorn, portefeuillehouder Economische Zaken en Arbeidsparticipatie in het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe, is content met de aanpassingen. “De Noord-Veluwse gemeenten trekken samen op om een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren. Het gaat om het benutten van de economische potenties van ons gebied en het stimuleren van de werkgelegenheid. De twee bedrijventerreinen hebben voor bedrijven van buiten de regio elk hun specifieke voordelen. Door hun ligging op de Noord-Veluwe hebben ze gemeen dat ze goed bereikbaar zijn, ook vanuit de aangrenzende stedelijke agglomeraties. Verder is er de geroemde arbeidsmoraal van de bevolking en het prettige woon- en leefklimaat, met rust en ruimte en reuring onder handbereik.”

Bedrijvenpark H2O

De belangrijkste wijziging in het convenant is de verruimde vestigingsmogelijkheid op het bedrijvenpark H2O. Er zijn nog voldoende kavels beschikbaar op dit bedrijvenpark. Daarom zijn hier de vestigingsvoorwaarden versoepeld. De wijziging houdt onder meer in dat bedrijven uit zwaardere milieucategorieën, die op dit moment gevestigd zijn in de gemeenten Hattem, Heerde of Oldebroek, zich nu kunnen verplaatsen naar het intergemeentelijke bedrijvenpark. Ook bedrijven gericht op transport en logistiek zijn welkom en de maximale kavelgrootte is verruimd. Naast de wijzigingen voor bedrijvenpark H2O zijn er nog andere onderdelen in het convenant aangepast; zo is het minimale arbeidsdichtheidscriterium dat gold voor het regionale bedrijventerrein Lorentz III in Harderwijk buiten werking gesteld om de kavelverkoop te bevorderen.

Convenant Vestigingscriteria

De vestigingscriteria zijn door de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten in samenwerking met VNO-NCW in 2006 (en Elburg in 2007) opgesteld. De wethouders economische zaken, de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten en VNO-NCW Noord-Veluwe hebben nu met de gewijzigde criteria ingestemd. De Provinciale Staten van Gelderland ondersteunen de wijzigingen in het convenant.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!