Bedrijventerreinen onvangen gezamenlijk Keurmerk Veilig Ondernemen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Midden Nederland

Dit Keurmerk is een bekroning voor de ondernemers, gemeente, politie en brandweer die samen afspraken hebben gemaakt om de veiligheid op de terreinen te verbeteren.

Bedrijventerreinen onvangen gezamenlijk  Keurmerk Veilig Ondernemen

Deze partijen hebben op 14 april jl. uit handen van Hans Bakker, regiomanager MKB Midden Nederland het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen.

Onder begeleiding van MKB-Nederland hebben ondernemers gemeente, politie en brandweer een veiligheidsanalyse gemaakt en vervolgens een plan van aanpak opgesteld om samen de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Om tot goede afspraken te komen zijn onder andere enquêtes gehouden onder de ondernemers van de bedrijventerreinen. Ook is door de werkgroep een dag- en een avondschouw gehouden. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op 14 april jl. is ondertekend door alle betrokken partijen.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak staan onder andere de volgende actiepunten:
- Aanpak van overlast (parkeergedrag);
- Bewegwijzering en pandnummering;
- Aandacht voor verlichting op eigen terreinen;
- Het verhogen van de aangiftebereidheid;
- Het onder de aandacht brengen van de Subsidie Veiligheid Kleine bedrijven van Senternovem;
- Mogelijkheden bekijken collectieve beveiliging;
- Verhogen van de verkeersveiligheid;
- Verhogen van de brandveiligheid.

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Zenkeldamshoek / Spechthorst (bestaande uit ondernemers, politie, brandweer en gemeente onder voorzitterschap van Bert Jansen) zal de komende twee jaar aan de slag gaan.met het plan van aanpak. Doel is hercertificering over twee jaar. De werkgroep zal alle bedrijven de komende tijd bezoeken om de plannen te bespreken. Een van de voordelen voor de ondernemers is nu al dat zij korting kunnen krijgen op verzekeringen, omdat hun bedrijf is gevestigd op een KVO bedrijventerrein. Ook kunnen ze gebruik maken van de Subisidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven.

Voor meer informatie over de veiligheidsanalyse en het plan van aanpak, kunt u terecht op het ondernemersloket op www.hofvantwente.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!