Beekse Bergen mag uitbreiden

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Het recreatiepark Beekse Bergen staat in de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening omschreven als “belangrijk voor de economische positie van Noord-Brabant”. Ook is aangegeven dat voor een goede concurrentiepositie ontwikkelingsruimte nodig kan zijn.

Beekse Bergen mag uitbreiden

Een meerderheid van Provinciale Staten is akkoord met het inpassingsplan Beekse Bergen. Het inpassingsplan is nodig vanwege een kwaliteitsverbetering van het park, een uitbreiding met een safariresort en een verblijf voor Afrikaanse savannedieren.

Natuurcompensatie

Door de realisatie van het uitbreidingsplan zal 22,4 ha ecologische hoofdstructuur (EHS) verloren gaan. De aantasting van de EHS wordt gecompenseerd volgens de regels in de Verordening ruimte. Dit betekent dat in totaal 37,3 ha compensatie moet plaatsvinden. Hieraan wordt met het inpassingsplan ruimschoots invulling gegeven (39,5 ha).

Toezegging

Betrokken partijen (provincie, Libéma en gemeente Hilvarenbeek) hebben een exploitatieovereenkomst gesloten. Daarin is ook opgenomen dat de eigenaar van Beekse Bergen 500.000 euro reserveert om gronden in de omgeving van het park aan te kopen. 
Yves de Boer zegde tijdens de bespreking toe dat hij met betrokken partijen de komende jaren blijft zoeken naar mogelijkheden tot extra natuurcompensatie in de nabijheid van het park.

Meer informatie over LIBÉMA:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!