Begin september presentatie concept-Havenstrategie Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Met de Havenstrategie ligt er straks een heldere visie op hoe de kansen voor de haven van Moerdijk in de Vlaams Nederlandse Delta te benutten tot 2030.

Begin september presentatie concept-Havenstrategie Moerdijk

Belanghebbenden en belangstellenden hebben na de presentatie zes weken de tijd om hun reactie op het concept kenbaar te maken. Eind 2013 wordt het document vastgesteld. Daarmee ligt er straks een heldere visie op hoe de kansen voor de haven van Moerdijk in de Vlaams Nederlandse Delta te benutten tot 2030. Met enerzijds een helder beeld op de economische waarde vanuit een bovenregionaal perspectief, anderzijds met oog voor de lokale en regionale context als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Deze thema’s zijn met name van belang voor inwoners van de kernen rondom het haven- en industrieterrein.

Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk werken gezamenlijk aan deze strategie waarbij de zogenoemde drie P’s goed in balans zijn (People, Planet en Profit, ofwel: de mensen, de omgeving en de economie).

Diverse onderzoeken

Bij het opstellen van de Havenstrategie zijn de feitelijke mogelijkheden en de ontwikkelingen op (inter)nationaal, bovenregionaal en lokaal gebied meegenomen, evenals de inzichten van relevante organisaties en partijen. De afgelopen periode is onder andere via interactieve sessies met een brede vertegenwoordiging van organisaties informatie opgehaald. Een Commissie van Advies onder leiding van Ed Nijpels fungeert als klankbord en adviseur voor de stuurgroep.

Na de interactieve sessies zijn diverse extra onderzoeken verricht om de drie P’s goed en zorgvuldig in beeld te krijgen. Hiervoor is deskundigheid ingeroepen bij onder andere de Universiteit van Antwerpen en het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het conceptrapport. Na de zomervakantie geven de colleges van gedeputeerde staten van de provincie en van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk het document vrij. Dan begint de formele periode van zienswijzen en reacties. In diezelfde periode zal de inhoud van de havenstrategie aan de verschillende betrokken doelgroepen (politiek, bewoners, bedrijven, regio) tijdens informatiebijeenkomsten worden toegelicht.  Besluitvorming over de Havenstrategie vindt volgens planning eind van dit jaar plaats.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!