Behoefteonderzoek bedrijven Zundert

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Zundert

Het economisch beleid van de gemeente Zundert is er op gericht Zundertse bedrijven zoveel mogelijk de ruimte te geven om hun toekomstplannen te realiseren.

Behoefteonderzoek bedrijven Zundert

Naast de beschikbare percelen en panden op de bestaande bedrijvenlocaties, beschikt de gemeente ook over een gevarieerd aanbod aan kavels op nieuwe bedrijventerreinen.

Het gaat daarbij om het bedrijventerrein Beekzicht in Zundert en WonenWerkenWaterman in Rijsbergen. Verder komt binnen afzienbare termijn het hoogwaardige bedrijventerrein Molenzicht (voorheen Verlengde Hofdreef) in Zundert op de markt.

Om ondernemers, waar mogelijk en nodig te kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstplannen, is het van belang te beschikken over een actueel beeld hiervan. Het gaat daarbij om huidige activiteiten, eventuele uitbreidingsplannen op korte en langere termijn en eventuele knelpunten, die de groei van een bedrijf belemmeren.

Voor het verkrijgen van een actueel beeld van de toekomstplannen van de Zundertse bedrijven hebben we een korte vragenlijst gemaakt. Ondernemers wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen.

Het is ook mogelijk de antwoorden telefonisch door te geven aan of in een gesprek met de heer Gerard Sand. Hiervoor dient  u eerst contact op te nemen met het secretariaat (a.mouws@zundert.nl of via 076-596 98 19).

De ondernemers kunnen op de vragenlijst ook aangeven of dat ze wel/geen persoonlijk gesprek willen met wethouder Utens.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!