Bekendmaking investeringsbijdrage

  • Financieel & Juridisch

Op de locatie van de HAN te Arnhem maken woensdag 26 januari 2011 minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW bekend welke hbo- en mbo-instellingen een investeringsbijdrage ontvangen voor de oprichting van expertisecentra voor bèta talent.

 

 

In deze centra wordt een nieuw concept uitgewerkt. Onderwijs èn bedrijfsleven profileren zich gezamenlijk op één van de economische topgebieden chemie, water en High Tech Automotive Systemen. De publiek-private samenwerking, gebaseerd op een solide business model, moet ertoe leiden dat de centra over enkele jaren zelfvoorzienend zijn.

 

De ministeries van OCW en EL&I hebben de komende vijf jaar een groot bedrag beschikbaar gesteld voor de oprichting van drie Centres of Expertise voor het hbo, en vier centra voor innovatief vakmanschap voor het mbo. 

 

Het Platform Bèta Techniek voert het investeringsprogramma in opdracht van beide ministeries uit. De centra bouwen voort op de plannen van de commissie De Boer (sectorinvesteringsplan hbo, oktober 2009) en de commissie Hermans (sectorinvesteringsplan mbo, maart 2010). Door intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen deze centra een kennisinfrastructuur die de innovatiekracht versterkt en de uitstroom van bètatechnisch talent op de (lokale) arbeidsmarkt bevordert. 

 

11.45 - Ontvangst

12.15 - Welkom door Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur HAN 

12.20 - Korte toelichting Piet van Staalduinen, voorzitter expertcommissie

12.25 - Bekendmaking Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap door staatssecretaris Halbe Zijlstra

13.15 Rondleiding door studenten langs onderzoeksprojecten in laboratorium Automotive Engineering, inclusief informele lunch. 

13.45 Afsluiting

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!