'Bekostiging bedrijfsschool is stap goede richting'

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

In het Kamerdebat over het mbo heeft minister Bussemaker, op voorstel van Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD), toegezegd te willen kijken naar een pilot voor de bedrijfsschool van De Vries Makkum en het samenwerkende ROC.

'Bekostiging bedrijfsschool is stap goede richting'

Het gaat dan om de mogelijkheid om het bedrijf te betalen uit de onderwijsbekostiging voor de taken die zij uitvoeren in het opleiden van de mbo-studenten. Dat moet hopelijk ertoe leiden dat bedrijven straks ook onderwijsbekostiging kunnen krijgen voor hun bedrijfsscholen. Een positieve ontwikkeling, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Geen bekostiging

Bedrijfsscholen krijgen geen OCW-bekostiging, terwijl zij wel een substantieel deel van het onderwijs verzorgen, soms zelfs de volledige opleiding. Nu is het nog zo dat de onderwijsbekostiging per leerling volledig naar de mbo-school gaat waar het bedrijf mee samen werkt . Dit terwijl leerlingen soms hun praktijk én theorie op de bedrijfsschool krijgen. Nederland heeft zo'n zestig bedrijfsscholen, die door dergelijke financiering zichzelf alleen maar kunnen verbeteren.

Gezamenlijk zeggenschap

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn voorstander van modulair ingericht flexibel mbo-onderwijs, met, bij intensieve samenwerking gezamenlijke zeggenschap voor onderwijs en bedrijfsleven over het budget van de opleiding. Als het bedrijfsleven aantoonbaar onderwijstaken overneemt en uitvoert, moeten ook beslissingen over de inzet van de beschikbare financiën voor de opleiding in samenspraak genomen kunnen worden. Deze pilot van Minister Bussemaker is een goede stap in die richting, aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!