Belangen Gelderse inwoners voorop bij bezuinigingen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Province Gelderland

De Gelderse inwoner is het uitgangspunt voor het provinciale beleid: het behoud van het sociale gezicht van de provincie staat voorop.

Belangen Gelderse inwoners voorop bij bezuinigingen

Hierover is volgens Provinciale Staten geen discussie mogelijk. Op basis van dit uitgangspunt en op basis van een nieuwe invulling van het takenpakket moeten de keuzes voor bezuinigingen gemaakt worden.

De bespreking van de Tweede Contourennota aanpak bezuinigingen in de Staten van 28 april maakte verder duidelijk dat de ideeën van de fracties over de bezuinigingen nogal uiteenlopen.

Hoorzitting
Provinciale Staten organisen op woensdag 23 juni een hoorzitting voor maatschappelijke instellingen en ondersteuningsinstellingen van de provincie. Dit zijn bijvoorbeeld culturele organisaties zoals het KCG, instellingen op sociaal terrein, zoals Spectrum en COS en instellingen voor jeugdzorg en jeugdbeleid. De Statenleden willen horen welk maatschappelijk effect het heeft als op hun werk wordt bezuinigd. De bezuinigen gaan pijn doen in alle geledingen van de Gelderse samenleving. De hoorzitting is een week voor de beslissende Statenvergadering die op 30 juni wordt gehouden.

Onderwerpen
Opmerkingen over de beleidsvelden die volgens de Staten niet moeten lijden onder de bezuinigingen waren:

houd het landelijk gebied vitaal
bezuinig niet op het openbaar vervoer en wegenbouw
laat de milieuhandhaving intact
zorg voor werkgelegenheid en structuurversterking in brede zin
houd cultuur en natuur in stand.
Efficiënter werken
Verder zijn de fracties benieuwd naar de effecten op de ambtelijke organisatie. Efficiënter werken en wellicht minder taken moeten volgens Gedeputeerde Staten een besparing van ruim 4 miljoen euro opleveren.

Besluiten
Gedeputeerde Staten kunnen van Provinciale Staten de voorstellen verder uitwerken. Op 30 juni is het debat over de definitieve invulling van de bezuinigingsoperatie. De uitkomst van dat debat wordt vertaald in de Begroting 2011, die in november van dit jaar aan de orde komt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!