Belangstelling technisch onderwijs stijgt

  • Onderwijs & Training
  • Bron: KvK

Het aantal vooraanmeldingen voor technische hbo- en wo-opleidingen in de regio is in vergelijking met vorig jaar met 11 procent toegenomen.

Belangstelling technisch onderwijs stijgt

 Het gaat om in het totaal 4.646 studenten aan de Hogescholen Avans, Fontys en de Technische Universiteit TU/e.  Ook het aantal vrouwen dat zich meldt voor een bacheloropleiding aan de TU/e is gestegen: van 19 naar 23 procent.

"Een flinke stap in de goede richting", aldus KvK-directeur Henk Rosman. De Kamer van Koophandel (KvK) Brabant spant zich al jaren in om de instroom in het technische onderwijs te vergroten. Becijferd is immers dat het tekort aan technisch personeel in de high tech sector de komende tien jaar oploopt tot  40.000. Dit terwijl de high tech één van de kurken is waar onze regionale economie op drijft. Het is dus van groot belang dat onder meer via het onderwijs meer technisch personeel op de arbeidsmarkt komt.

Opleidingen op hbo- en wo-niveau zijn op de goede weg. In het mbo-onderwijs  (ROC Ter AA, ROC Eindhoven, ROC Tilburg, ROC de Leijgraaf, Koning Willem I College) is nog een slag te maken. Het aantal vooraanmeldingen is daar met een kleine 10 procent gedaald (tot 1310). De KvK blijft zich dan ook inspannen voor een toename van het aantal studenten in de techniek.

De KvK heeft de afgelopen jaren veel activiteiten ontwikkeld die bedoeld zijn om de toestroom van technisch personeel te vergroten. Belangrijk is dat de KvK onderwijs, ondernemers en overheid bijeen heeft gebracht. Onder meer de regionale BrABO's (Branchegerichte Aansluiting Bedrijven Onderwijs) zijn hierdoor ontstaan. Dit zijn netwerken van scholen en bedrijven in de metalektro. De KvK heeft verder aan de wieg gestaan van projecten als Brabant voor Techniek en Worldclass Onderwijs. Ook is de KvK actief in het programma TOA/Werken in Brainport dat initiatieven bundelt om meer technici in de regio te krijgen.

De KvK investeert niet alleen in onderwijs. De KvK stimuleert ook de instroom van technisch talent van over de grens. Zo is er op dinsdag 18 oktober een internationale arbeidsmarktdag (zie www.kvk.nl/arbeidsmarktdag). Verder spant de KvK zich in voor attractief en kwalitatief goed technisch onderwijs.

Meer informatie over KvK Inlichtingen Handelsregister:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!