Belastingdienst evalueert bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO

Recent heeft de Staatssecretaris aangegeven dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Schenk- en Erfbelasting wordt geëvalueerd. In een brief van 29 juli 2014 is iets meer openheid gegeven over de voortgang van deze evaluatie.

Belastingdienst evalueert bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting

Het betreft interne stukken van de Belastingdienst die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur zijn gepubliceerd. Uit die stukken blijkt bijvoorbeeld dat:

  • jaarlijks zo’n 550 ondernemingen worden geschonken en 180 ondernemingen vererven;

  • de bedrijfsopvolgingsfaciliteit vele miljoenen euro’s kost;

  • in bijna 70% van de gevallen geen betalingsproblemen zouden ontstaan als de bedrijfsopvolgingsregeling er niet zou zijn;

  • er relatief veel capaciteit van de Belastingdienst gaat zitten in de uitvoering van de regeling (vooroverleg).

De vaststelling dat als de bedrijfsopvolgingsregeling er niet zou zijn er in veel gevallen geen betalingsproblemen zouden zijn ontstaan, zou wellicht tot de conclusie kunnen leiden dat de bedrijfsopvolgingsregeling in veel gevallen niet nodig zou zijn. En er dus ruimte zou bestaan voor versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling. Er is op een dergelijke redenering nog veel af te dingen:

'Is het Nederlandse bedrijfsleven gebaat bij een bedrijfsopvolgingsregeling die slechts directe betalingsmoeilijkheden voorkomt of moet de onderneming zijn bedrijf zodanig kunnen voortzetten dat er ook nog ruimte bestaat voor investeringen en waarbij een eigen vermogen resteert dat enige economische tegenwind kan opvangen?'

'Wordt ook rekening gehouden met de afrekening in de aanmerkelijk belangsfeer en met internationale aspecten?

Desalniettemin ligt aanpassing op heel korte termijn niet voor de hand. In de stukken wordt namelijk opgemerkt dat een eventuele aanpassing van de regeling zorgvuldig moet gebeuren. Op zijn vroegst kan een wijziging met ingang van 1 januari 2016 geïmplementeerd worden.

Vragen over bedrijfsopvolging?

Wij houden de ontwikkelingen uiteraard voor u in de gaten. Heeft u vragen over de bedrijfsopvolging, dan kunt u contact opnemen met Tamara Peters van Neijenhof of uw eigen adviseur bij BDO Accountants en (belasting)adviseurs.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!