'Belastingherziening moet banen opleveren'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Maak een meerjarenplan voor belastingherziening met échte lastenverlichting.' Dat is de inbreng van ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW tijdens de hoorzitting van vandaag voor de Tweede Kamer over de herziening van het belastingstelsel.

'Belastingherziening moet banen opleveren'

In een brief aan de Tweede Kamer zetten de organisaties uiteen dat de herziening wat hen betreft gericht moet zijn op economische groei en meer banen op kortere en langere termijn. 'Dat bereiken we alleen met netto-lastenverlichting. Substantiële groei van werkgelegenheid kan ons inziens niet met enkel lastenschuiven of het slimmer vormgeven van het stelsel bereikt worden.'

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat de lasten voor burgers en bedrijven sinds 2008 met ongeveer 30 miljard zijn verzwaard. 'Het doel van de belastingherziening moet daarom zijn om de lasten te verlichten op deze manier de groeimotor van de economie structureel sneller te laten draaien.' Het mag niet gaan om lastenverschuiving, zoals een btw-verhoging, aldus de ondernemers. 'De beschikbare financiële ruimte moet wat ons betreft worden ingezet om de wig te verkleinen, de belastingen op ondernemerschap te verlagen en het internationale fiscale vestigingsklimaat te verbeteren.' Het verkleinen van de wig kan door het toewerken naar een belastingtarief van 35 procent tot 100.000 en 45 procent daarboven.

Drie bronnen

MKB-Nederland en VNO-NCW zien drie bronnen voor de financiering van deze verlaging van de lasten op arbeid. Dit zijn het reserveren van de structurele meevallers op de begroting, het beperken van de reële uitgavenstijging van de overheid en grondslagverbreding door het woud aan heffingskortingen en toeslagen te vereenvoudigen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!