Belastingvoordeel voor investeren in een beter klimaat

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

Ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsvoering krijgen ook in 2018 weer fiscaal voordeel. Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is € 139 miljoen beschikbaar. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan op de Milieulijst.

Belastingvoordeel voor investeren in een beter klimaat

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. MIA\Vamil biedt voordeel voor investeringen in duurzame technieken. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën passen de milieulijst jaarlijks aan. Dat doen ze in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Belangrijke nieuwe thema's

Circulair ondernemen is ook dit jaar weer een belangrijk thema op de Milieulijst. Nieuw is de vastlegging van CO2 als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector. Dit zorgt voor sluiting van kringlopen wat op zijn beurt bijdraagt aan de klimaatafspraken.

Ook de refurbishing van apparaten komt dit jaar in aanmerking. Door middel van refurbishing blijven producten langer in de kringloop. Grondstoffen worden op deze manier efficiënter benut.

De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen hangt sterk af van de manier waarop afval wordt ingezameld. De Milieulijst 2018 geeft daarom ook meer steun aan investeringen voor betere afvalscheiding. Daarnaast moet de opsporing van gevaarlijke stoffen in afvalstromen verbeterd worden.

Duurzame stallen en kassen

Binnen MIA\Vamil is duurzame innovatie in de agrarische sector een belangrijk thema. Investeringen in duurzame stallen en kassen komen dan ook in aanmerking voor deze regelingen. De Milieulijst 2018 zet in op een klimaat neutrale glastuinbouw. De vermindering van broeikasgassen is stevig verankerd in het nieuwe eisenpakket.

Erfafspoeling

Ook investeringen die nodig zijn voor een certificaat op grond van de Maatlat Schoon Erf komen in aanmerking voor MIA\Vamil. Dit verplicht agrariërs maatregelen te nemen tegen de afspoeling van meststoffen en resten gewasbeschermingsmiddelen van hun erf. De Maatlat is een initiatief van de sector. Hiermee krijgen ondernemers die maatregelen nemen tegen erfafspoeling financiële ondersteuning. Ondernemers moeten meer doen dan wettelijk verplicht is. Pas dan behalen ze een certificaat.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!