Belgisch VKW en BZW gaan grensoverschrijdend samenwerken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

VKW Limburg, Hasselt België en BZW sluiten een grensoverschrijdende samenwerking. Dit als antwoord op de vraag van Limburgse, Brabantse en Zeeuwse ondernemers naar meer grensoverschrijdende contacten.

Belgisch VKW en BZW gaan grensoverschrijdend samenwerken

Hiermee willen beide werkgeversorganisaties een impuls geven aan de sociaal-economische ontwikkeling van de provincies Limburg (B), Noord Brabant en Zeeland (NL) en van de daar gevestigde bedrijven. Een logisch voortvloeisel ook van de sterke synergie tussen de doelgroepen waarvoor beide organisaties staan.  Een samenwerking die ook zal leiden tot het innemen van meer gemeenschappelijke standpunten in een Europese context. 

Het akkoord werd deze week gesloten in de ambtswoning van de Belgisch Limburgse gouverneur in aanwezigheid van de top van beide werkgeversorganisaties en de burgemeesters van Eindhoven (tevens voorzitter van de Stichting Brainport), Hasselt en Genk. Het behelst een nauwere samenwerking tussen de beide werkgeversorganisaties op 3 domeinen: belangenverdediging, ledenactiviteiten en dienstverlening aan de leden.

Belangenverdediging: samen sterk

De leden van VKW Limburg en BZW hebben op tal van vlakken gelijklopende belangen. Beide organisaties gaan elkaar ondersteunen om de belangen van hun leden optimaal te verdedigen. Hoe? Via gerichte informatie-uitwisseling, geregelde contacten op directie- en managementniveau en de periodieke organisatie van infosessies of studiedagen. Bovendien zullen in grensoverschrijdende dossiers gezamenlijke standpunten worden ingenomen en verdedigd.

Ledenactiviteiten

De samenwerking leidt ertoe dat meer kennis en ervaring tussen de leden van beide verenigingen worden uitgewisseld. Daartoe worden ledenontmoetingen georganiseerd in de vorm van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten en seminaries. De resultaten van de bevragingen moeten een maatwerkaanpak garanderen.

Dienstverlening aan leden

Er wordt actief werk gemaakt van een consulaatsuitwisseling. Dit betekent onder meer dat wederzijds eerstelijnsadvies wordt aangeboden aan individuele leden die dat wensen en dat introducties kunnen worden verzorgd bij bedrijven, overheden of intermediaire instellingen. M.a.w. elke organisatie biedt de leden van de andere organisatie gelijkaardige faciliteiten als de eigen leden. 

De roep naar deze samenwerking wordt ook bevestigd door de eerste resultaten van een korte ledenbevraging die er op wijst dat:

  • men elkaar nog niet kent en nog onvoldoende geïnformeerd is over wat er allemaal speelt en loopt
  • bedrijfsleiders elkaar over de grens heen willen leren kennen en zo hun netwerk uitbreiden.
  • Men van elkaar wil leren: wat men doet, hoe, maar hierover ook wil uitwisselen en sparren.

“Wij zijn zeer tevreden met deze overeenkomst", stelt Peter Struik, voorzitter van BZW. "Onze organisaties onderhouden al een tijd goede contacten. Maar deze stap naar gestructureerde en actieve samenwerking zorgt voor een nieuwe synergie op het vlak van grensoverschrijdende belangenbehartiging en ervaringsuitwisseling tussen de leden-bedrijven."

Meer grensoverschrijdend werken

"Onze leden kunnen hier alleen maar wel bij varen", vult Bas van de Kreeke, voorzitter van VKW Limburg aan. "We ijveren alle dagen hard voor de verbetering van het ondernemersklimaat en het mee helpen groeien van onze Limburgse bedrijven. Met deze overeenkomst geven we die  ambitie ook grensoverschrijdend nog verder vorm. Voor VKW Limburg is dit, na de al eerdere samenwerking met het LWV uit Nederlands Limburg, een belangrijke nieuwe grensoverschrijdende samenwerking met een innovatieve regio die heel wat kennisintensieve bedrijven telt. Als ondernemer die zelf actief is in beide landen, besef ik erg goed dat we veel van elkaar kunnen opsteken, in het belang van de beide regio’s.” 

VKW Limburg ging eerder ook al formele samenwerkingen aan met UNIZO-Limburg, het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), UWE (Union Wallonne des Entreprises). En grensoverschrijdend met het LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging uit Roermond) en nu ook met de BZW.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!