home » nieuws »

Benchmark verbetert de bedrijfsvoering

  • Bron: Nieuwsbank

In moeilijke tijden, zoals nu, wordt het uiterste gevergd van het ondernemerschap.

Dat geldt zeker voor de leden van Bouwend Nederland. Naast het
creëren van nieuwe markten, aandacht voor de kosten is het ook van groot
belang om een zo goed mogelijke bedrijfsvoering te realiseren. Een goed middel
voor dat laatste is benchmarken.

In het decembernummer van het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland,
BouwendNL werd uitgebreid aandacht besteed aan benchmarken. En dan met name aan
het onderzoek naar de bedrijfseconomische kerncijfers van zowel bouw- als
infrabedrijven. Het onderzoek voor de Bouwend Nederland benchmark wordt
uitgevoerd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het laat zien dat
de totale omzet van de b&u- en gww-hoofdaannemers flink daalde, nominaal met
respectievelijk 12% en 8%. Ook waren de uitkomsten te lezen van het aparte
benchmarkonderzoek naar de Algemene Kosten (AK). In de periode 2008-2010
bedroeg de AK voor b&u-bedrijven 9,1% en voor gww-bedrijven 11,2%. In de
periode ervoor (2007-2009) waren die percentages 8,8% voor b&u-bedrijven en
10,3% voor gww-bedrijven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!