Benchmark wijst uit: ondernemerschapsonderwijs cruciaal voor studentbedrijf

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Euregio

Het stimuleren van ondernemerschap bij studenten was één van de doelstellingen van het project van de Kennisalliantie Rijn-Waal dat liep van 2012 tot 2015.

Benchmark wijst uit: ondernemerschapsonderwijs cruciaal voor studentbedrijf

In dit kader is door de partners de WUR, HAN en UDE in 2012 een benchmarkanalyse gedaan naar onderwijsprogramma’s ter bevordering van ondernemerschap bij kennisinstellingen in de Euregio Rijn-Waal. De uitkomsten van dit rapport bevestigen resultaten van andere vergelijkbare onderzoeken, zoals het gezamenlijke onderzoek van Panteia en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE).

Stimulerende begeleiding

Hieruit blijkt dat studenten baat hebben bij stimulerende begeleiding vanuit de opleiding en vanuit het bedrijfsleven. De betrokkenheid van externe bedrijven en (oud)ondernemers is belangrijk voor het verder brengen van de ‘studentbedrijven’. Zij hebben naast hun kennis en ervaring veel te bieden aan de jonge ondernemers. Hierbij zijn vooral ‘toegang tot een netwerk’, ‘financiële middelen’ en vaak ook productconcepten en productontwikkelingscapaciteit grote succesfactoren.

Ondernemerschap stimuleren

Het rapport naar de stand van zaken in de Euregio Rijn-Waal diende vooral als inspiratie voor de deelnemende onderwijsinstellingen, om hun ondernemerschap onderwijsprogramma op te zetten of te verbeteren. Met de uitkomsten van het rapport zijn in de afgelopen jaren verschillende Master Classes en modules ontwikkeld die studenten en jonge ondernemers verder helpen bij het opzetten van hun bedrijf.

Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor een ondernemende houding en vaardigheden en persoonlijke branding en communicatie (op bijvoorbeeld sociale media). Maar ook, kennisbijeenkomsten over mogelijkheden voor ondernemen over de grens en juridische aspecten van het ondernemerschap.

Minor International Entrepreneurship

De HAN heeft in het afgelopen jaar een minor ‘International Entrepreneurship’ ontwikkelt voor studenten, waarbij ook de handelsrelatie met Duitsland en de Euregio een prominente plek zal krijgen. Ook de andere kennisinstellingen zijn met elkaar aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van ondernemerschapsonderwijs, waarbij het uitwisselen van ‘best practices’ mooie perspectieven biedt.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over HAN University of Applied Sciences:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!