"Beperk lokale ondernemerslasten"

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel accepteert niet langer dat gemeenten alle afspraken over het beperken van de lokale ondernemerslasten aan hun laars lappen.

"Beperk lokale ondernemerslasten"

De ondernemers herinneren zich bovendien premier Rutte. Die zei eind 2010 dat gemeenten bezuinigingen, opgelegd door het kabinet, niet mogen terughalen ‘over de rug van ondernemers’. Er moet nu iets gebeuren om de ‘holle bolle gijs’ houding van de gemeenten een halt toe te roepen, zegt Biesheuvel. Hij pleit voor een nieuwe, absolute grens aan de gemeentelijke gretigheid.

Micronorm voor gemeenten

De voorzitter van MKB-Nederland wil dat elke gemeente aan een grens wordt gebonden (micro-norm). ‘Leg een ijzeren gordijn rond de lasten’. Biesheuvel wil de opbrengst van de gemeentelijke belastingen ‘reëel constant’ houden. Dit betekent dat het bedrag dat een gemeente jaarlijks aan belastingen heft niet hoger is dan het bedrag het jaar daarvoor, gecorrigeerd voor inflatie en ‘volume-effecten’ (bijvoorbeeld als er meer huizen zijn gebouwd, of meer terrassen in een gemeente zijn gekomen). Dit is geheel in lijn met de meerjarenafspraken die in 2011 tussen Rijk en decentrale overheden zijn gemaakt.

Stijgingen van lokale lasten

Biesheuvel vindt dat er nu sprake is van ‘ongebreidelde stijgingen’ in de gemeentelijke ondernemerslasten. Eind vorige maand meldde het CBS dat gebruikers van bedrijfspanden naar verwachting in totaal 6,5 procent meer OZB betalen in 2012. De toeristenbelasting stijgt met 8 procent, de precariobelasting met bijna 10 procent en de parkeerbelastingen (waar parkeervergunningen onder vallen) met 5,6 procent. Ondernemerschap staat hoog in het vaandel en iedereen vindt het de motor van onze welvaart, maar men strooit er nog wel graag zand in. Terwijl het de ondernemers zijn die ons de economische weg naar boven kunnen wijzen.

Volgens Biesheuvel hebben alle eerdere pogingen de gemeenten te temmen gefaald. De landelijke opbrengstnorm voor de OZB (de macronorm) heeft geen enkele betekenis.’Niet meer dan een wassen neus,’ zegt Biesheuvel. Ook aan de meerjarenafspraken tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen laten gemeenten zich niets gelegen liggen. ‘Ons voorstel zorgt er voor dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen.’

De MKB-voorzitter verwacht dat de financiële druk op gemeenten door het bezuinigingsbeleid van Den Haag alleen maar zal toenemen. Het risico van nieuwe, forse gemeentelijke belastingen is dan levensgroot, getuige ook het pleidooi van de wethouders financiën van dertien grote gemeenten, voor een ‘groter eigen belastinggebied’. Ook de verliezen door tegenvallende grondverkopen en dalende grondprijzen vormen volgens hem een levensgroot risico op grotere gemeentelijke hebzucht.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!