'Beperkte meldplicht cyberincidenten is goede zaak'

  • Technologie
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het goed dat de meldplicht voor gevallen van cybercriminaliteit wordt beperkt tot een aantal vitale sectoren.

 'Beperkte meldplicht cyberincidenten is goede zaak'

Dat zeggen zij in een eerste reactie op een voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, dat ter advies is voorgelegd. De ondernemersorganisaties vinden dat de meldplicht in verhouding moet staan tot de ernst van de situatie, en dat de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk worden beperkt.

Definitie inkaderen

Opstelten wil de meldplicht beperken tot de sectoren elektriciteit, gas, drinkwater, telecom, financiën, het beheer van oppervlaktewater en waterkeringen, de mainports Rotterdam en Schiphol, en de rijksoverheid. MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dat de definitie van 'potentieel ernstige maatschappelijke gevolgen' goed moet worden ingekaderd, om te voorkomen dat een waaier van incidenten onder de meldplicht valt.

Cultuur van vertrouwen

De ondernemersorganisaties zijn het met Opstelten eens dat het tijdig melden van veiligheidsproblemen aan het Nationaal Cyber Security Centrum helpt om andere organisaties te waarschuwen en maatschappelijke schade te voorkomen. Een onbegrensde meldplicht zou volgens MKB-Nederland en VNO-NCW de vorming van een cultuur frustreren die private en publieke partijen aanmoedigt om cyberincidenten vrijwillig te melden. Op basis van vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid kan de kennis over incidenten optimaal worden verzameld en gedeeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!