Beraad Statenfracties over burgerinitiatief Voorst

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Om een mening te vormen over het al dan niet steunen van het burgerinitiatief van het Platform Voorst, heeft het merendeel van de Statenfracties meer tijd nodig.

 Met het burgerinitiatief wil het Platform Voorst bewerkstelligen dat ook de spoorwegvariant van een nieuwe rondweg Voorst wordt meegenomen in de Milieueffectrapportage (MER).

Namens het Platform Voorst gaf de heer Weijers aan dat een grote meerderheid (70 procent) van de inwoners van Voorst tegen de korte rondweg is die Gedeputeerde Staten voorstelt. Hij is ook van mening dat de argumenten waarmee het college deze variant afwijst te kort door de bocht zijn. De afweging moet veel zorgvuldiger en daarvoor is een MER nodig, vindt Wijers.

Vragen
De leden van de Statencommissie Mobiliteit en Economische Zaken (MEZ) stelden de initiatiefnemer vooral vragen over de doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur van de spoorvariant. Het Platform wijst erop dat de spoorlijn die EHS ook al doorkruist. Een weg ernaast moet dan geen probleem opleveren, zeker wanneer de oude weg wordt weggehaald. Dan ontstaat er ook een aaneengesloten natuurgebied.

Motie
Tijdens de hoorzitting was er verder veel aandacht voor de motie die de gemeenteraad van Voorst maandagavond heeft aangenomen. Daarin komt het alternatief van het Platform niet voor en wordt juist het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten gesteund. De heer Wijers gaf aan verbaasd en teleurgesteld te zijn over de raadsuitspraak en riep de Staten op hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hij blijft hameren op een duurzame en toekomstgerichte oplossing. In de ogen van het Platform is een korte rondweg met een aantal rotondes over tien jaar alweer verouderd.

Minst verstorende oplossing
Gedeputeerde Marijke van Haaren hield de Statenleden voor dat het nu tijd is om snel door te pakken. De hele afweging van varianten is uiterst zorgvuldig gebeurd (volgens de methode ‘Elverding’). Ook de gemeenteraad wil aan een snelle procedure vasthouden. Volgens haar is de variant die het college voorstaat het minst verstorend voor de omgeving en bovendien goedkoper. Deze westvariant kost ongeveer 27 miljoen, terwijl de spoorvariant wordt becijferd op 30 tot 50 miljoen.

Nadenken en afwegen
De fracties geven aan al het beschikbare materiaal en de argumenten nog eens te willen bekijken zodat ze in de Statenvergadering van 15 december een afgewogen beslissing over het Burgerinitiatief kunnen nemen. Mogelijk komen een of meer partijen met een amendement om de spoorvariant alsnog in het MER mee te nemen.

 

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!