Bereikbaarheid Oost-Nederland in het gedrang door bezuinigingen

De plannen om 250 miljoen jaarlijks te bezuinigen mag niet ten koste gaan van de verbreding van de A1 en het doortrekken van de A15. Bestuurders uit Oost-Nederland benadrukken het belang van beide snelwegen voor de bereikbaarheid en economie van deze regio.

Bereikbaarheid Oost-Nederland in het gedrang door bezuinigingen

De 250 miljoen euro die het kabinet jaarlijks wil bezuinigen op de infrastructuur, mag niet ten koste gaan van de verbreding van de A1 en het doortrekken van de A15. De provincies Gelderland en Overijssel en de stadsregio's Twente, Stedendriehoek en Arnhem-Nijmegen laten dat weten aan Tweede Kamer en kabinet.

Zij concluderen na een gesprek met minister Schultz en staatssecretaris Mansveld over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat de minister nog geen beslissing wil nemen over de voortgang van de Rijksprojecten in Oost-Nederland.

Onacceptabel

Het opschorten van bijna alle afspraken is voor Oost-Nederland onacceptabel. 'Dit betekent wederom een vertraging in de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Er is de afgelopen jaren genoeg onderzocht, er liggen nu concrete afspraken en als regio zijn we ook bereid vele miljoenen euro’s aan deze Rijksprojecten bij te dragen. Het is nu tijd voor de minister om knopen door te hakken', aldus de bestuurders uit Oost-Nederland. De regiobestuurders zullen hiervoor ook aandacht vragen bij de Tweede Kamer in de aanloop naar het Algemeen MIRT Overleg in de Tweede Kamer op 3 december.

A15

De doortrekking van de A15 naar de A12 is de ontbrekende schakel tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied. Hiermee verdwijnt een groot verkeersknelpunt voor het goederenverkeer van en naar Rotterdam en komt er een einde aan de verkeersoverlast voor de 1 miljoen inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen. De doortrekking van de A15 geeft een enorme impuls aan de economie in Gelderland en zorgt voor een goede aansluiting op de weg als Duitsland start met het doortrekken van de Betuweroute.

Tracékeuze

De minister heeft de definitieve tracékeuze met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar 5 juli jl. vastgesteld en met de regio afspraken gemaakt over cofinanciering. De regio levert een forse bijdrage van 370 miljoen euro aan de doortrekking van de A15, die in 2018 moet zijn aangelegd. De voorbereidingen op de aanbesteding zijn al gestart. Minister Schultz moet alleen nog haar handtekening onder de definitieve bestuursovereenkomst te zetten.

A1

Bij de A1 gaat het om een uitbreiding van de capaciteit naar 2x4 rijstroken tussen het knooppunt Beekbergen en de aansluiting Deventer-Oost (inclusief de brug over de IJssel). En een uitbreiding naar 2x3 rijstroken op het traject vanaf aansluiting Deventer-Oost tot knooppunt Azelo. De totale kosten voor de uitbreiding van de A1 worden geraamd op ongeveer 400 miljoen euro. Oost-Nederland wil in principe 100 miljoen euro voor haar rekening nemen en is daarnaast ook bereid een bijdrage vrij te maken voor voorfinanciering.

Voorkeursbesluit

Met deze regionale bijdragen kan in 2017 al gestart worden met de aanpak van de ergste file- en veiligheidsproblemen tussen Deventer en Rijssen zonder dat het gevolgen heeft voor het investeringsprogramma van het Rijk voor de komende jaren. Een snel voorkeursbesluit door de minister over de capaciteitsuitbreiding van de A1 is noodzakelijk om nog voor 2017 de schop in de grond te kunnen steken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!