Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal samen sterk op gebied van dienstverlening

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: e-overheid

De Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal zijn bezig met de oprichting van een regionaal, multichannel KlantContactCenter (KCC).

Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal samen sterk op gebied van dienstverlening

Aanleiding voor de samenwerking is de constatering bij de drie gemeenten ('BER-gemeenten') dat zij ieder voor zich te weinig capaciteit hebben om zelf de ambities van bijvoorbeeld Antwoord© en het NUP te kunnen realiseren. Deze landelijk politiek-bestuurlijke thema's vragen de gemeenten om na te denken over slimmere, efficiëntere en effectievere vormen van dienstverlening en te anticiperen op een sterk veranderende vraag van de burger ten aanzien van de manier van levering van overheidsproducten. Daarnaast nemen de mogelijkheden van elektronische dienstverlening een vogelvlucht. Gelijktijdig vragen ze ook om grote investeringen in een tijd van slinkende budgetten. De leidende gedachte is dat samenwerking zowel de financiële als de capacitaire ruimte geeft om de gevraagde verbetering van dienstverlening voor de drie gemeenten afzonderlijk en gezamenlijk te versnellen.

Belangrijk uitgangspunt in de plannen van de drie gemeenten is dat de burger voor nagenoeg alle vragen en transacties met de overheid (en haar ketenpartners) terecht kan op het internet, of door te bellen met de eigen gemeente, of door naar de balie te gaan in een gemeentehuis. Dit betekent dat de gemeentelijke dienstverlening zich niet langer beperkt tot de traditionele gemeentelijke taakvelden, maar zich uitstrekt over het brede terrein van publieke dienstverlening. De focus ligt daarbij op alle publieke dienstverlening waar sprake is van communicatie over en weer en/of transactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen en bezoekers.

De ambitie van de drie Brabantse gemeenten is om tegen gelijkblijvende of dalende kosten de huidige kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen minimaal naar het Antwoord©-niveau te brengen en te voldoen aan de minimumbranchenormen VNG. Bovendien willen zij in 2015 behoren tot de top 10 van Nederlandse gemeenten die landelijk bekend staan als trendzettende en innovatieve dienstverleners.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!