Bernheze gaat ondernemers helpen met sociaal aanbesteden

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Bernheze

Woensdag 27 november ontving wethouder van Moorselaar het certificaat PSO trede 3* uit handen van de stichting PSO Nederland. Daarnaast is op 2 december een samenwerkingsovereenkomst met Optimisd ondertekend.

Bernheze gaat ondernemers helpen met sociaal aanbesteden

De gemeente Bernheze heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Een van de manieren om hier vorm aan te geven is sociaal aanbesteden. Het doel van sociaal aanbesteden is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (door bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, een lichamelijke beperking) weer aan de slag te krijgen. Om het sociaal aanbesteden verder te professionaliseren en concreet en structureel aan te pakken, gaat de gemeente bij aanbestedingen gebruik maken van zowel social return als de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO).

Samenwerking Optimisd

Voortaan zal bij aanbestedingen Optimisd het proces van werven en begeleiden van kandidaten op social return werkplekken op zich nemen en evalueert het verloop van het traject en de resultaatafspraken. Dit houdt in dat gedurende de gehele contractperiode de opdrachtgever en Optimisd samenwerken om de overeengekomen afspraken te realiseren, waarbij tijdens het hele traject met de gemeente afstemming wordt gezocht om onze social returndoelstelling te bewaken

Pilotproject

Doel is om de PSO voortaan toe te passen bij onderhandse aanbestedingen. Om ervaring op te doen met de inzet van deze PSO beginnen we met een pilotproject, namelijk de componistenwijk fase 3. Hierbij zal de PSO onderdeel zijn van de gunning. Voor deze pilot worden een vijftal lokale en regionale bedrijven gevraagd waar we als gemeente vanuit eerdere projecten goede ervaringen mee hebben opgedaan. De bedrijven die aan deze aanbesteding meedoen, dienen zich dus PSO te certificeren. Het pilotproject componistenwijk fase 3 zal het eerste half jaar van 2014 worden uitgevoerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!