Beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen sterk voor beroepen van de toekomst

  • Onderwijs & Training
  • Bron: SBB

Door een actieve rol te spelen binnen diverse initiatieven gericht op duurzaamheid en circulaire economie maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven zich, verenigd in SBB, sterk voor de beroepen van de toekomst. In januari en februari ondertekent SBB een intentieverklaring en een convenant die bijdragen aan goed mbo-onderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen sterk voor beroepen van de toekomst

Zowel de intentieverklaring als het convenant spelen in op de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.Daarnaast beschreef SBB voor de minister van OCW hoe onderwijs en bedrijfsleven meer aspecten van de circulaire economie in het mbo kunnen laten terugkomen.

Intentieverklaring arbeidsmarkt en scholing

In de intentieverklaring arbeidsmarkt en scholing maken onder andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs (mbo, hbo, wo) en woningcoöperaties afspraken over een wijkgerichte aanpak voor de verduurzaming van gebouwen en infrastructuur. De aanpak zorgt ervoor dat de verduurzaming op een geregisseerde, gefaseerde en daardoor haalbare manier wordt uitgevoerd. Dit biedt kansen voor het ontwikkelen van technologische en sociale innovatie, waarbij scholing van werkenden en nieuwe arbeidskrachten cruciaal is.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven

SBB adviseert over de inzet van de kwalificatiestructuur en zorgt met bedrijfsleven en onderwijs dat deze actueel blijft. We zijn medeleverancier van informatie over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook zorgen we voor erkenning van de betrokken leerbedrijven. De intentieverklaring wordt naar verwachting in februari ondertekend.

Convenant mbo-aanbod klimaattechniek

Op 30 januari ondertekenden dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod klimaattechniek. De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK) tekenden het convenant namens het Rijk. Directievoorzitter Hannie Vlug ondertekende namens SBB. Het convenant sluit aan op de intentieverklaring en beschrijft hoe de ondertekenaars willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in beroepen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Ontwerp-klimaatakkoord

De afspraken uit het convenant sluiten aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord en laten zien dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde vakkrachten. De inbreng van SBB richt zich op het in kaart brengen van de relevante keuzedelen, het actueel houden van de diplomaeisen met onderwijs en bedrijfsleven en de inzet voor passende stages en leerbanen. Bekijk het nieuwsbericht  (externe link)over het convenant.

Circulaire economie in het mbo

Medio januari heeft SBB een plan van aanpak voor circulaire economie in het mbo aangeboden aan de opdrachtgever, de minister van OCW. Het plan beschrijft hoe onderwijs en bedrijfsleven meer aspecten van de circulaire economie in het mbo kunnen laten terugkomen. Zo biedt het handvatten om de ontwikkeling in beroepen in de het onderwijs te borgen. In de sectorkamer zullen bedrijfsleven en onderwijs hierover samen afspraken maken.

Meer informatie over Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!