Bestemmingsplan Rhenen sluit niet aan bij Food-Valley gemeenten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

150 ondernemers uit Rhenen hebben vorige week hun bezorgdheid geuit op de inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan van het buitengebied in de gemeente Rhenen.

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Rhenen is nog in te zien tot en met 23 februari. Ondanks dat er naar aanleiding van het voorontwerp inmiddels aanpassingen zijn gedaan, blijven er veel vraagtekens bij het bedrijfsleven. De bijeenkomst in dorpshuis Achterberg was georganiseerd vanuit het bedrijfsleven met medewerking van VanWestreenen, Ondernemersvereniging Achterberg, LTO, CDA, Kamer van Koophandel Midden-Nederland, VNO-NCW Valleiregio en MKB-Midden. Tijdens de avond werd een presentatie gegeven door VanWestreenen over de knelpunten voor ondernemers. LTO deed de oproep om vooral te controleren of ondernemers goed ingetekend staan: staat de kavel juist aangegeven, staat bebouwing er goed op en is de volledige functie aangegeven.

Het gemeenschappelijk bedrijfsleven zou graag een ontwerpbestemmingsplan zien wat meer toekomstgericht is. Een plan wat meer flexibel is qua bedrijfsactiviteiten. Ook zou het plan beter moeten aansluiten bij de omliggende Food Valley-gemeenten. Het is vreemd om agrarische activiteiten terug te dringen terwijl de regio juist kiest voor food als speerpunt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!